Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

GUVERNUL A DECIS DATA ALEGERILOR PENTRU FUNCȚIA DE PRIMAR LA BEIDAUD! GUVERNUL A DECIS DATA ALEGERILOR PENTRU FUNCȚIA DE PRIMAR LA BEIDAUD!
Comuna tulceană Beidaud a rămas fără primar în luna martie, după demisia primarului Constantin Camburi (PNL) Guvernul a decis ieri că alegerile pentru funcția... GUVERNUL A DECIS DATA ALEGERILOR PENTRU FUNCȚIA DE PRIMAR LA BEIDAUD!

Primaria-Comunei-BeiaudComuna tulceană Beidaud a rămas fără primar în luna martie, după demisia primarului Constantin Camburi (PNL)
Guvernul a decis ieri că alegerile pentru funcția de primar in comună tulceană Beidaud să se desfășoare duminică 11 iunie.
„In temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 10 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritătilor administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, Guvernul României adoptă prezenta hotărare. Art. 1. – Se stabilește ziua de duminică, 11 iunie 2017, că dată pentru organizarea și desfăsurarea alegerilor parțiale pentru primari în circumscripțiile electorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărare. Art. 2. – Prezenta hotărare intră în vigoare la data de 7 mai 2017“.
Până atunci este posibil ca și Consiliul Local al comunei Beidaud să se dizolve, ținând cont că deja două ședințe nu s-au desfășurat, dizolvarea survenind automat după a treia.