Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

HAOSUL CONTINUĂ LA A.R.B.D.D.:GUVERNATORUL VREA SĂ „CONTROLEZE“ ACHIZIȚIILE PUBLICE ȘI SĂ SCAPE DE ANGAJAȚII INCOMOZI! HAOSUL CONTINUĂ LA A.R.B.D.D.:GUVERNATORUL VREA SĂ „CONTROLEZE“ ACHIZIȚIILE PUBLICE ȘI SĂ SCAPE DE ANGAJAȚII INCOMOZI!
O nou serie de modificări organizatorice continuă haosul constatat de multă lume la nivelul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării. Angajații care nu au plecat... HAOSUL CONTINUĂ LA A.R.B.D.D.:GUVERNATORUL VREA SĂ „CONTROLEZE“ ACHIZIȚIILE PUBLICE ȘI SĂ SCAPE DE ANGAJAȚII INCOMOZI!

O nou serie de modificări organizatorice continuă haosul constatat de multă lume la nivelul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării. Angajații care nu au plecat până acum, încă, mai ales cei incomozi, vor fi dați afară prin intermediul unui artificiu numit reorganizarea organigramei.

VEZI AICI PROIECTUL INTEGRAL

Totodată, toate resursele importante, în special zona de achiziții, va intra în subordonarea directă a guvernatorului.
În acest sens, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării a inițiat un proiect pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice, proiectul fiind deja în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Mediului, şi bineînțeles, trecut sub tăcere la nivel local

Motivul proiectului de act normativ

Administraţia Rezervaţiei funcţionează cu un personal de 171 de posturi.
Ca să nu ne mai ascundem după deget, proiectul vizează decapitarea Direcției Comisariatul Integrat de Control “Delta Dunării’, în special a celor care încă nu au făcut sluj la ordinele guvernatorului desprins din revista de umor Cațavencii.
„Din analiza acestei structuri organizatorice ca şi din practica implementării acestor prevederi, au rezultat o serie de aspecte de ambiguitate şi ncompatibilitate care se impun a fi ameliorate.
Denumirea de Comisariat dată unei direcţii cu atribuţii de control din cadrul Administraţiei Rezervaţiei (Comisariatul Integrat de Control „Delta Dunării “) şi atribuţia stabilită pentru această direcţie de a coordona activităţile de control atât ale Comisariatului Gărzii Naţionale de Mediu pentru Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”, de exemplu, cât şi ale altor organisme cu atribuţii de control în perimetrul Rezervaţiei, creează confuzie şi ambiguitate în condiţiile în care atât Garda Naţională de Mediu cât şi celelalte organisme au obligaţia să controleze chiar şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, în calitatea acesteia de administrator de arie naturală protejată “. Probabil analiza a fost făcută la nivelul conducerii, care oricum este confuză…

Schimbări preconizate

Modificările la Hotărârea Guvernului nr.1217/2012, cu modificările ulterioare,propuse prin prezentul act normativ se impun din următoarele considerente:
A) eliminarea incompatibilităţilor din cadrul atribuţiilor de control: Direcția Comisariatul integrat de control din cadrul Administraţiei Rezervaţiei -Coordonează, din punct de vedere programatic şi funcţional, toate organismele şi
Unităţile de control care se află în subordinea/structura/coordonarea sau sub autoritatea altor autorităţi ale administraţiei publice centrale ori deconcentrate ale acestora, în condiţiile în care instituţiile coordonate pot avea atribuţii de control și asupra activităţii Administraţiei.
B) reorganizarea direcției “Comisariatul Integrat de Control Delta Dunării” care va funcţiona sub comisariatele regionale pentru fiecare zonă din perimetrul Rezervației şi care va prelua integral sarcinile de control din cadrul Administraţiei Rezervaţiei sub directa coordonare a Guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, pentru o informare rapidă și luarea deciziilor cu celeritate de către Guvernator în calitate de conducător al ARBDD privind încălcarea legislației în vigoare, respectiv combaterea braconajului piscicol și
Cinegetic și a legislației privind protecția mediului.
C) reorganizarea, Biroului Achiziţii Publice și a Compartimentului Investiții și întărirea acestui compartiment prin creşterea numărului personalului şi includerea atribuţiilor de investiţii pe lângă cele de achiziții.
Prin reorganizare, serviciul va funcţiona sub titulatura de, Serviciul Investiții Achiziții”. Prin înființarea acestui serviciu se dorește o clarificare și simplificare a acțiunilor privind urmărirea investițiilor coroborat cu desfășurarea de achiziții publice ca un tot unitar și cu eficientizarea acestora de la începutul achizițiilor și până la finalizarea acestora. Serviciul va funcționa în directă subordine a guvernatorului care în conformitate cu prevederile legale în vigoare asigură conducerea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării.
Serviciul Reglementare, Autorizare, va fi în subordinea guvernatorului pentru o implementare mai eficientă a atribuţiilor şi responsabilităţilor Administraţiei Rezervaţiei, având în vedere calitatea de autoritate de mediu al
Administrației Rezervației și eliberarea actelor de reglementare.
D) Înfiinţarea Direcţiei Administrare Patrimoniu, Educație Ecologică și Relații Internaționale, care va avea ca obiective îmbunătăţirea activităţilor de Comunicare cu comunităţile locale, asociații/O.N.G-uri şi implicarea acestora în procesul de administrarea ariei protejate, în conformitate cu atributul principal al instituției respectiv administrarea patrimoniului natural și evaluarea stării ecologice a patrimoniului natural privind aplicarea măsurilor de conservare și protecției genofondului și biodiversității, precum şi îmbunătăţirea procesului de organizare a vizitării Rezervaţiei şi a relaţiilor interne şi internaţionale.
E) Înființarea Direcției Administrativ și Logistică, cu compartimentele Mecano -Energetic și Compartiment Administrativ Aprovizionare având ca rezultat îmbunătățirea activității pe toate ramurile, respectiv navale, auto și administrative cu componente specifice de specialitate pentru fiecare compartiment în parte, coroborat cu specificul deltaic al competenței Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării. Totodată în cadrul direcției va fi înființat
Compartimentul Îmbunătățiri Funciare, compartiment care se va ocupa de decolmatarea unor zone din perimetrul rezervației la solicitarea inspectorilor Ecologi/primarilor deoarece anumite canale sunt supuse colmatării accentuate,inclusiv curățarea acestora de arborii care blochează căile de acces al comunităților locale. Totodată se va avea în vedere deblocarea și menținerea în parametrii optimi a traseelor turistice.
F) În subordinea directă a guvernatorului vor funcţiona compartimentele:
Serviciul Juridic, Contencios Administrativ, Resurse Umane, Serviciul Buget Financiar, Serviciul Reglementare Autorizare, Serviciul Investiții Achiziții,Compartimentul Management Proiecte, Serviciul Comisariat Regional Tulcea –Chilia, Serviciul Comisariat Regional Murighiol – Sf. Gheorghe, Compartimentul Comisariat Regional Maliuc – Crișan, Serviciul Comisariat Regional Sulina, Serviciul Comisariat Regional Razim Sinoe, Compartimentul
Corp Control și Echipa Mobilă, Audit Intern, Direcția Management Ecologic, Direcția Administrare Patrimoniu, Educație Ecologică și Relații Internaționale și Direcția Administrativ Logistic.
Cum ar spune unii, liber la furat… iar câţiva băieți cu firme de apartament prin București își freacă palmele și probabil mai pregătesc transferul unor incapabili fără loc de muncă, la Tulcea.

Important este că deja proiectul a fost contestat oficial, vom reveni cu amănunte!