Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL BABADAG ANULATE DE TRIBUNALUL TULCEA HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL BABADAG ANULATE DE TRIBUNALUL TULCEA
Toate hotărârile adoptate de Consiliul Local Babadag în şedinţa din data de 30 iunie au fost anulate prin sentinţa Tribunalului Tulcea după ce în... HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL BABADAG ANULATE DE TRIBUNALUL TULCEA

babadToate hotărârile adoptate de Consiliul Local Babadag în şedinţa din data de 30 iunie au fost anulate prin sentinţa Tribunalului Tulcea după ce în conformitate cu Legea contenciosului administrativ, prefectul judeţului a atacat în contencios hotărârile adoptate în şedinţa respectivă.
La şedinţa respectivă au participat doar opt dintre cei 17 aleşi locali, şedinţa neavând cvorumul necesar pentru aprobarea ordinii de zi şi desfăşurarea efectivă. Cu toate acestea cei prezenţi au validat inclusiv mandatele altor doi consilieri de pe lista de supleanţi.
Cum validarea celor doi noi consilieri este anulată, situaţia în Consiliul Local Babadag rămâne tulbure.
Soluţia pe scurt: Admite acţiunea formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Tulcea în contradictoriu cu pârâtul Consiliul local al oraşului Babadag având ca obiect anulare acte administrative. Anulează hotărârile emise de către Consiliul local Babadag în şedinţa ordinară din data de 30.06.2015, respectiv: Hotărârea nr.81/30.06.2015, Hotărârea nr.82/30 06.2015, Hotărârea nr.83/30.06.2015, Hotărârea nr.84/30.06.2015, Hotărârea nr.85/30 06.2015, Hotărârea nr.86/30.06.2015, Hotărârea nr.87/30.06.2015, Hotărârea nr.88/30.06.2015, Hotărârea nr.89/30.06 2015, Hotărârea nr.90/30.06.2015, Hotărârea nr.91/30.06.2015, Hotărârea nr 92/30.06.2015, Hotărârea nr.93/30.06.2015. Cu drept de recurs în termen 15 zile de la comunicare, cerere care se va depune la Tribunalul Tulcea. Pronunţată în şedinţă publică, în data de 12.10.2015.