Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

IATĂ CE AR FI TREBUIT SĂ FACĂ SUBALTERNII LUI HOGEA DE LA SERVICII PUBLICE LA CAPITOLUL DESZĂPEZIRE.CREDEŢI CĂ ŞI-AU FĂCUT TREABA? IATĂ CE AR FI TREBUIT SĂ FACĂ SUBALTERNII LUI HOGEA DE LA SERVICII PUBLICE LA CAPITOLUL DESZĂPEZIRE.CREDEŢI CĂ ŞI-AU FĂCUT TREABA?
Conducerea Servicii Publice încearcă să ascundă eşecul legat de deszăpezirea municipiului prin diverse comunicate în care dă vina pe tulcenii plătitori de taxe care... IATĂ CE AR FI TREBUIT SĂ FACĂ SUBALTERNII LUI HOGEA DE LA SERVICII PUBLICE LA CAPITOLUL DESZĂPEZIRE.CREDEŢI CĂ ŞI-AU FĂCUT TREABA?

serv1Conducerea Servicii Publice încearcă să ascundă eşecul legat de deszăpezirea municipiului prin diverse comunicate în care dă vina pe tulcenii plătitori de taxe care nu ies şi la lopată să le facă treaba.
Conform propriului site societatea manageriata de Cezar Jipa şi consiliul de administraţie numit de PDL, îşi asumă activitatea de deszăpezire cu termene concrete ce pot fi citite mai jos. Realitatea însă o puteţi vedea şi singuri, pe străzi.
Practic se contrazic singuri deoarece pe site-ul oficial al societăţii din subordinea Primăriei, gestionate de directorul Cezar Jipa, economist de profesie dar şi de reprezentanti numiţi politic.

CITEŞTE AICI CINE SPUNE CĂ ECONOMIŞTII SUNT SEMIANALFABEŢI:
„90% DIN JURIŞTI ŞI ECONOMIŞTI SUNT SEMIANALFABEŢI! “

Cezar Jipa

Cezar Jipa

Din consiliul de administraţie al societăţii ce ar trebui să se ocupe de deszăpezirea oraşului, nu doar de achiziţionarea de combustibil de la firmele colegilor de partid, fac parte următorii:
Zibileanu Ştefana, director al Direcţiei de Asistenta şi Protecţie Socială, Pohariu Daniel, fost director al Direcţiei de Întreţinere şi Administrare a Patrimoniului, Gudu Michael, avocat (??), Jipa Cezar şi Rodica Pascale, şefa pieţelor tulcene.
Din AGA fac parte Claudia Alina Frandes, avocat, Vladimir Sopov şi Nicusor Bască, directorul Energoterm, un alt specialist al managementului falimentar.
Dar să vedem, dincolo de gogoşile turnate de Jipa pe diverse căi ocolitoare, care sunt obligaţiile SC SERVICII PUBLICE la capitolul deszăpezire:
Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul iernii, SC SERVICE PUBLICE SĂ întocmeşte anual un program de acţiune comun cu autorităţile administraţiei publice locale, până la 1 octombrie, pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului.

Operaţiunile de curăţare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor şi al cursurilor de apă.

Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcţie de condiţiile specifice din teren.

Curăţatul manual al zăpezii
Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcţie de necesitate. Prestaţia consta în strângerea zăpezii în grămezi, la distanţe de 10-15 m în zone unde nu se stânjeneşte circulaţia auto sau pietonala şi nu sunt afectate utilităţile domeniului public.
Curăţarea manuală a gheţii se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive şi scule speciale.
Pluguitul
Pluguitul se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depăşeşte în general 10 cm; nu se aplică pe străzi cu denivelări.
Curăţatul, încărcatul mecanizat şi transportul zăpezii şi al gheţii
Curăţatul mecanizat al zăpezii consta în periatul mecanic al zăpezii, încărcatul, transportul şi descărcatul zăpezii în locurile autorizate.
Prin periatul mecanic al zăpezii se înţelege îndepărtarea acesteia de pe suprafeţele de circulaţie cu ajutorul periilor metalice montate pe autovehicule.
Încărcatul şi transportul zăpezii şi al gheţii se vor face cu vehicule adecvate, până la asigurarea condiţiilor optime de circulaţie rutieră şi pietonala.

Combaterea poleiului
Activitatea se face cu scopul măririi coeficientului de aderenţă al autovehiculelor faţă de drumuri şi se desfăşoară în zona de autorizare, pe străzile stabilite între SC SERVICE PUBLICE SĂ şi Primărie, în momentul încheierii contractului.
Combaterea poleiului se face cu material antiderapant şi soluţie clorura de calciu.
Prestaţia se face cu utilaje speciale sau manual şi se efectuează în special pe pante, poduri, în intersecţii, staţiile mijloacelor de transport în comun, pieţe, pe trotuare şi pe artere de circulaţie situate în apropierea cursurilor de apă ori a lacurilor.
SC SERVICII PUBLICE SA este pregătită de intervenţie directă (utilaje, materiale, forţa de muncă, programe de lucru) până cel târziu în data de 15 noiembrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje trebuie să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate conform programului aprobat.
SC SERVICII PUBLICE SĂ vă lua toate măsurile pentru a fi gata de acţiune la două ore de la primirea dispoziţiei de lucru şi în patru ore la întreaga capacitate programată. Primele acţiuni vor viza combaterea formării poleiului pe arterele în pantă, poduri, în intersecţii mari de circulaţie, staţii pentru pietoni.
Arterele principale de circulaţie vor fi practicabile în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii.
La nevoie va fi asigurată funcţionarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin organizarea activităţii pe schimburi. Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, în funcţie de necesităţi, cu respectarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate a muncii.
SC SERVICII PUBLICE SĂ are o convenţie încheiată cu Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluţia temperaturii şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă.

În funcţie de prognoza meteorologică primită, SC SERVICII PUBLICE SĂ vă acţiona preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului.

În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

Acţiunea de deszăpezire va continua până la degajarea tuturor străzilor şi aleilor din cadrul localităţii.

Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:
să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;
suprafaţa depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantităţi de zăpadă provenite din aria de deservire aferenta;
să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a acesteia numai în reţeaua de canalizare a localităţii în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Zapadarezultata din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii acesteia se va realiza în maximum 12 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire.

Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indica posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în perioada în care se înregistrează variaţii de temperatura care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile.

Clorura de sodiu (sarea) se utilizează numai în amestec cu inhibitori de coroziune şi numai în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C, pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanţe chimice care au un grad de coroziune redusă. Stocurile de materiale folosite la activitatea de iarnă se păstrează în recipienţi speciali după cum urmează:

– Clorura de calciu concentraţie 30%, se achiziţionează de la producător, transportul realizându-se cu autocisternele producătorului iar stocarea se face într-un bazin fibra de 40 tone.

– Clorura de sodiu (sarea) se livrează ambalată în saci de 25 sau 50 kg şi depozitarea se face în magazia de materiale.

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de curăţare şi de transport al zăpezii de pe căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritoriala a municipiului Tulcea şi conform Programului de deszăpezire aprobat.