În două localități din Tulcea se vor deschide centre comunitare de servicii integrate

În acest an, trei centre comunitare de servicii integrate se vor deschide în două comune din județul Tulcea (Hamcearca și Ciucurova) și o comună din județul Gorj (Polovragi). 

Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate – SASTIPEN, împreună cu Institutul pentru Politici Publice (IPP), Asociația ActiveWatch, Primăria Comunei Polovragi (județul Gorj), Primăria Comunei Hamcearca și Primăria Comunei Ciucurova (județul Tulcea) au demarat proiectul „CCSI –Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor”, un proiect din cadrul Programului de Dezvoltare Locală al cărui operator este Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Astfel, prin intermediul acestui proiect, până în noiembrie 2022, la nivelul celor trei localități vor fi înființate și vor deveni funcționale trei centre comunitare de servicii integrate care, la sfârșitul proiectului, vor fi preluate de autoritățile locale fiind astfel integrate în facilitățile oferite locuitorilor din cele trei comune.

În cadrul centrelor vor activa echipe comunitare formate din coordonatori ai centrelor comunitare de servicii integrate, medici, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, experți ocupare, mediatori școlari, facilitatori comunitari, experți în domeniul juridic care vor desfășura activitățile la nivel local.

Astfel, comunitatea va beneficia de servicii medicale primare (consultații primare, realizarea unor campanii de screening pentru factori de risc sau afecțiuni cu frecvență mare de apariție); urmărirea și înscrierea atât a femeilor gravide, cât și a nou – născuților pe listele medicilor de familie; activități de informare, consiliere și mediere pe piața forței de muncă; asistență juridică pentru obținerea actelor de identitate și pentru clarificarea situației locative; asistență în vederea stimulării/prevenirii abandonului școlar și creșterea accesului la educație.

Inovația pe care acest proiect constă în sinergia dintre expertiza și resursele fiecărui partener, contribuind astfel la creșterea incluziunii sociale și abilitării romilor, corelată cu documentele strategice care urmăresc promovarea unei dezvoltări echilibrate și coeziunii sociale, atât la nivel local, cât și la nivel național. . Pe lângă activitățile direct legate de centrele comunitare de care vor beneficia cel puțin 900 de persoane, cele trei organizații neguvernamentale implicate în proiect – Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate – SASTIPEN, Institutul pentru Politici Publice (IPP) și ActiveWatch -, vor derula activități de împuternicire a romilor pentru a participa activ la procesul de luare a deciziilor și activități care promovează dialogul intercultural și combaterea discriminării. Astfel, în decursul următorilor doi ani, 450 persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome vor fi informate cu privire la drepturile lor și implicarea la viața comunității; 300 membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului, inclusiv persoane în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică vor participa în activități de combatere a discriminării și de promovare a dialogului intercultural; 60 experți și lideri romi vor fi implicați în procesul de luare a deciziilor.

Totodată, ne vom adresa și specialiștilor din cadrul autorităților publice locale, specialiștilor și voluntarilor din cadrul ONG-urilor, profesorilor și altor actori care joacă un rol cheie în furnizarea de servicii acordate romilor. Aceștia vor beneficia de cursuri de formare și de un toolkit care îi susțină în realizarea activităților.

În afară de intervenția complementară a celor trei organizații neguvernamentale, un punct forte al acestui proiect este parteneriatul public-privat care permite crearea unor modele sustenabile de intervenție și incluziune. Astfel, colaborarea cu Primăria Comunei Polovragi, Primăria Comunei Hamcearca și Primăria Comunei Ciucurova va asigura continuitatea acestui proiect și va face trecerea către integrarea acestui tip de intervenție în viața de zi cu zi a comunelor.

 

„Acest proiect este recomandat de parteneriatul pe care a reușit să îl creeze. Pe lângă temele pe care își propune să le abordeze, consider că parteneriatul acesta aduce valoare adăugată pentru că este un parteneriat istoric, are un trecut si un viitor. Pe de o parte este un parteneriat care s-a exersat în timp, un parteneriat care are experiență în fondurile SEE. Pe de altă parte, este un parteneriat de tip nou, în care ONGurile adună laolaltă autorități locale care își asumă sustenabilitatea. Acest proiect are un potențial mare de a deveni un exemplu de bună practică” a declarat Mihaela Peter, director executiv, Fondul Român de Dezvoltare Socială.