Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

ÎNCĂ 5 MIL. EURO PENTRU FLAG DELTA DUNĂRII ÎNCĂ 5 MIL. EURO PENTRU FLAG DELTA DUNĂRII
Astăzi, 3 februarie 2023, la sediul FLAG Delta Dunării a avut loc ședința Adunării Generale a Asociației Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta... ÎNCĂ 5 MIL. EURO PENTRU FLAG DELTA DUNĂRII

Astăzi, 3 februarie 2023, la sediul FLAG Delta Dunării a avut loc ședința Adunării Generale a Asociației Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării.

Aflându-ne în ultimul an din programarea 2014-2020 și datorită interesului ridicat pentru oportunitatea de finanțare europeană oferită de FLAG Delta Dunării cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a fost suplimentată strategia, astfel încât nevoile comunităților să fie acoperite ducând spre o bună dezoltare a teritoriului.
Președintele Asociației Ampleev Andrian, Managerul de proiect Moldoveanu Valentin, împreună cu membrii fondatori au purtat discuții cu privire la semnarea actului adițional referitor la suplimentarea Strategiei de Dezoltare Locală, prin alocarea sumei de aproximativ 5 milioane euro. Suma a fost alocată pentru proiectele eligibile selectate fără finanțare în cadrul sesiunii iunie-iulie 2022.
Managerul de proiect, dl Moldoveanu Valentin a făcut o sinteză referitor la proveniența fondurilor splimentare alocate FLAG Delta Dunării, menționând faptul că, acestea rezultă din cadrul Programului Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime, fonduri rămase neutilizate din sesiunile deschise de către MADR.
De asemenea, a făcut referire la faptul că majoritatea proiectelor selectate fără finanțare sunt deja în proporție de 85% aprobate și de către MADR, urmând să se semneze contractele de finanțare până la sfârșitul lunii februarie 2023, astfel considerând că este suficient timp ca proiectele să fie implementate cu succes până la sfârșitul anului 2023.
Amintim că în cadrul ultimelor sesiuni deschise, procentul depunerii a fost de peste 200%. Fondurile alocate au depășit o valoare de 20 milioane euro, ceea ce este o mare realizare pentru FLAG Delta Dunării. În acest mandat financiar, practic s-au absorbit 10% din totalul fondurilor destinate POPAM.
Dincolo de acest aspect, dl Președinte Ampleev Andrian, fostul Președinte dl Buhai Daniel AGLPDDD și Guvernatorul ARBDD dl Marinov Teodosie Gabriel au felicitat întreaga echipă FLAG pentru îndeplinirea atribuțiilor cu responsabilitate, eficiență implicare și corectitudine, pentru performanța la cel mai înalt nivel și cu rezultate deosebite. Toate aceste realizări au fost posibile sub îndrumarea constantă a managerului de proiect, dl Moldoveanu Valentin.