Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

ÎNCĂ O STRADĂ VA FI REABILITATĂ ÎN MUNICIPIU. ARE 1230 DE METRI ÎNCĂ O STRADĂ VA FI REABILITATĂ ÎN MUNICIPIU. ARE 1230 DE METRI
O firmă din Constanța, AUTOPRIMA SERV SRL, va reabilita sistemul rutier pe strada Viitorului, conform anunțului din Sistemul Electronic de Achiziții Publice publicat vineri... ÎNCĂ O STRADĂ VA FI REABILITATĂ ÎN MUNICIPIU. ARE 1230 DE METRI

O firmă din Constanța, AUTOPRIMA SERV SRL, va reabilita sistemul rutier pe strada Viitorului, conform anunțului din Sistemul Electronic de Achiziții Publice publicat vineri 4 octombrie 2019, pentru suma de 5163683.9 lei. Strada Viitorului se desprinde din strada Isaccei km 0+000.00 și se termină la km 1+230. Pe parcursul străzii, aceasta se intersectează cu străzile: Aleea Viitorului și strada Navaliștilor.
Pentru lucrările de drum, obiectivele investiției sunt următoarele: • Refacere parte carosabilă și pietonală STRADA VIITORULUI. În conformitate cu ridicările topografice și tema de proiectare, lungimea totală a străzii ce va fi modernizată este de 1.230,00 m, lăţime parte carosabilă: 7,00 m iar suprafața afectată este de circa 12.065,00 mp. Principalele tipuri de lucrări sunt: • Lucrări la partea carosabilă; • Lucrări la trotuare; • Lucrări de amenajare străzi laterale; • Lucrări de siguranţă circulaţie (marcaje); • Colectarea și evacuarea apelor pluviale. Profilul transversal ţip: Au fost adoptate următoarele profile transversale ţip: STRADA VIITORULUI va fi organizată după cum urmează: – lățime parte carosabilă – 7 m; – lățime trotuare – variabil; – pantă transversală carosabil – 2,5 %; – pantă transversală trotuar – 2,0 %. Colectarea şi evacuarea apelor pluviale Întreaga reţea de canalizare proiectată pe strada Viitorului va avea o lungime totală de 1.484,30 ml cu diametre cuprinse între 315 mm şi 500 mm. Se vor lua măsuri în vederea împiedicării pătrunderii apelor în corpul străzii, prin asigurarea scurgerii apelor în lungul străzii, prin sistematizarea corespunzătoare.
După cum precizează beneficiarul investiției, Strada Viitorului este una dintre străzile principale, cuprinsă în domeniul public aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, făcând legătura între strada Isaccei și zona de vest a municipiului, fiind o stradă cu trafic auto și pietonal moderat. În prezent stradă nu are sistem de preluare a apelor pluviale. Prin proiect se propune şi realizarea unui sistem de preluare a apelor pluviale. Pe strada Viitorului exista o reţea de canalizare menajeră, dar fără guri de scurgere la marginea bordurii pentru preluarea apelor pluviale. Realizarea acestui obiectiv de investiţii are drept scop asigurarea îmbunatăţirii parametrilor tehnici, ceea ce va conduce la o circulaţie desfăşurată în condiţii sporite de siguranţă şi confort, creşterea siguranţei accesului, mai ales al serviciilor publice (salvare, pompieri, administrative), calităţii transportului, precum şi valorificarea superioară a potenţialului economic al zonei prin asigurarea accesului atât la locuinţele din zonă, cât şi la proprietăţile adiacente. Investiția va îmbunătăţi condițiile de circulație și acces, precum și condițiile de trai ale cetățenilor, reducerea timpului în trafic, consumuri scăzute de carburanți și reducerea gradului de uzură al autovehiculelor. Această necesitate este motivată de faptul că trebuie asigurate condițiile optime de trafic şi pietonal pe această stradă, precum și asigurarea de servicii publice de calitate cetățenilor din zonă.