Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Încadrarea Deltei Dunarii ca zonă periferică a Uniunii Europene,  pe agenda parlamentarilor tulceni Încadrarea Deltei Dunarii ca zonă periferică a Uniunii Europene,  pe agenda parlamentarilor tulceni
La mijlocul acestei săptămâni, Sala Dobrogea a Consiliului Judeţean Tulcea a fost gazda unei întâlniri de lucru la care au participat senatorul Eugen Orlando... Încadrarea Deltei Dunarii ca zonă periferică a Uniunii Europene,  pe agenda parlamentarilor tulceni

itiparlamentLa mijlocul acestei săptămâni, Sala Dobrogea a Consiliului Judeţean Tulcea a fost gazda unei întâlniri de lucru la care au participat senatorul Eugen Orlando Teodorovici, deputatul Lucian Eduard Simion, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu, Primarul municipiului Tulcea, Constantin Hogea, reprezentanţii ADI ITI Delta Dunării, ai ADR Sud –Est, specialişti din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea şi reprezentanţi ai asociaţiilor din domeniul turistic.

În timpul acestei întâlniri –  maraton, reprezentanţii judeţului Tulcea în Parlamentul României  au sintetizat, prioritizat şi stabilit termene de soluţionare a unor probleme care, prin persistenţa lor, frânează dezvoltarea socio-economică a judeţului Tulcea. Prima parte a intalnirii de lucru, au fost abordate problemele specifice teritoriului ITI Delta Dunării care influenteaza direct absorbtia fondurilor alocate prin mecanismul  ITI .

Astef, se ia în calculo posibilitatea majorării plafonului maxim de eligibilitate de un million euro pentru o comună pentru reabilitarea drumurilor de interes local, în special pentru UAT – urile din deltă, luând în calcul necesitatea acoperirii integrale a lucrărilor necesare şi lungimile de drumuri locale.

Standardele de cost la nivel naţional sunt depăsite de costurile reale ale lucrărilor de reabilitare a unui drum în UAT-urile din Delta Dunării.

În rezolvarea acestor probleme, se vor realiza demersuri către MDRAP privind includerea în programele naţionale a realizării infrastructurii drumurilor de interes local care nu se pot realiza prin alocările actuale ITI din PNDR submasură 7.2.

Întrucât alocarea iniţială în PNDR a fost de 17,8  mil. Euro, s-a solicitat de către ADI ITI Delta Dunării  majorarea acestei sume și s-a obţinut de la AM PNDR suma de 33 mil. Euro, prin realocarea fondurilor pentru măsurile ce vizau plăţi pe suprafeţe (măsura 10 si sM 6.5).  Soluțiile propuse de  senatorul  Teodorovici s-au referit, pe de-o parte, la acoperirea cheltuielilor ce depăşesc suma eligibilă de 1 mil. Euro din surse guvernamentale, alocate prin CJ, sau prin emiterea unor acte normative de tipul OUG nr. 2/2015 privind acordarea unor imprumuturi avantajoase din Trezorerie pentru cofinantarea proictelor.

Totodată, s-a subliniat ca nu este oportună  amânarea deschiderii sesiunilor de primiri proiecte pentru submasură 7.2,  păstrând conditiile actuale prevazute in Ghidurile Solicitantului . Se poate deschide apelul păstrând condiţia sumei maxime de 1 mil euro / comună, iar ulterior se vor face demersurile pentru soluţionarea asigurării cofinanţării proiectelor cu valoare eligibilă mai mare de 1 milion de  euro.

Acestă problemă a fost identificată şi de ADI ITI DD şi discutată cu AM PNDR şi s-a obţinut în data din 06.10.2016 urmatorul accept :  Pentru localităţile situate în centrul deltei se acceptă depăşirea costurilor prevăzute prin standardele de cost cu cheltuielile suplimentare generate de transportul naval şi numeroasele manipulari aferente, cu o justificare a respectivelor costuri detaliate în SF/DALI .

O a doua preocupare a parlamentarilor a vizat soluţionarea transportului public de marfuri şi persoane pe apă în Delta Dunării şi posibilitatea achiziţionării de către operatorii economici a unor mijloace de transport persoane pe apă.  Identificarea altor surse în afara POPAM pentru achiziţionarea unor mijloace de transport.

Legea nr.92/2007 care reglementază transportul public local de persoane şi mărfuri se referă la transportul rutier şi transportul naval pe teritoriul administrativ al UAT –ului, nu are norme de aplicare pentru transportul naval.    S-a precizat în cadrul şedinţei ca Legea 92/2007 este în curs de modificare pentru introducerea  noţiunii de contract  de servicii publice  în vederea aplicării pe  POR -AXA – Mobilitate urbana .

Se vor face demersuri către AM POR pentru a fi introdus ca beneficiar eligibil şi consiliul judeţean  care ar putea realiza un plan de mobilitate urbană pentru transportul pe apă în zona Deltei Dunarii. Cu rezolvarea acestor probleme au fost însărcinaţi specialiştii ADI ITI Delta Dunării.

Realizarea alimentărilor cu apă şi a reţelelor de canalizare în localităţile  sub 2000 de locuitori din  Delta Dunării s-a aflat şi ea pe ordinea de zi în cadrul acestei şedinţe.

Realizarea alimentarilor cu apă în localităţile Deltei Dunarii este soluţionată parţial prin aderarea UAT-urilor la Operatorul Regional SC AQUASERV SA Tulcea  existând  finanţare prin POIM. Pentru celelalte localităţi, soluţia este finanţarea prin programe naţionale (PNDL). În acest sens, ADI ITI DD a transmis un memoriu catre MDRAP în 2 septembrie 2016.

 

În cadrul discuţiilor, s-a luat în calcul posibilitatea aplicării ca beneficiari a micro-intreprinderilor şi intreprinderilor  mici, din mediul rural pe POR – Axa2, Prioritate de Investiţii 2.2

În vederea soluţionării acestui demersADI ITI Delta Dunării  a adresat anterior această  întrebare către AM POR  (în data de 16 dec. 2016) . Finanţarea se realizează în funcţie de complementarităţile  stabilite la nivelul programelor, în baza regulamentelor şi a regulilor de ajutor de stat. POR nu poate finanţa intreprinderi mici şi microintreprinderi în mediul rural.  Cu toate acestea, la solicitarea asociaţiilor prezente la întâlnire, se va transmite o nouă solicitare care va susţine şi eliminarea obligativităţii de a avea minim trei angajaţi pentru relaxarea condiţiilor de eligibilitate aferente Priorităţii de Investiţii  2.2 din POR.

Eliminarea din ghidurile Solicitantului pentru submăsurile  6.2 şi 6.4 din PNDR a obligativităţii de a construi numai agropensiuni a fost luată în considerare şi dezbătură pe larg şi în  cadrul altor reuniuni de lucru AM PNDR – ADI ITI Delta Dunării  din luna  octombrie 2016 şi concluzia a fost că nu se poate elimina termenul de   agropensiune dar se va încerca introducerea unei noi definitii pentru ,, PENSIUNEA DELTAICA,, şi modificarea Ordinului nr. 65 /2013 al ANT. În acest sens, reprezentanţii asociaţiilor prezente la întâlnire  vor transmite o propunere de  definire a acestei pensiuni, a condiţionalităţilor pe care trebuie să le îndeplinească aceasta, propunere ce va fi dezbătută cu reprezentantii AM PNDR şi ANT / Ministerul Turismului.

Domnul Senator Teodorovici a prezentat o iniţiativă pentru Regiunea Dobrogea (judeţele Tulcea şi Constanţa) prin care se poate crea o facilitate fiscală în vederea atragerii de investitori, cu scopul dezvoltării socio-economice a zonei (TVA, impozit pe profit, impozit pe venit). În cazul în care se realizează încadrarea în zone periferice, FEPAM finanţează tipurile de investiţii din acest teritoriu cu până la 85%. În acest sens, membrii asociaţiilor prezente la întâlnire vor lua legatura cu CRPM (Conferinta Regiunilor Periferice Maritime din Europa, in care Judetul Tulcea este membru din 2001 şi în cadrul căruia Preşedintele Horia Teodorescu deţine vicepreşedinţia cu portofoliul Politicii de vecinătate) şi vor prezenta un material domnului senator Teodorovici.

 

 

             Dotarea ARBDD cu utilaje – drăgi pentru decolmatarea canalelor şi lacurilor din Rezervaţie, se va putea realiza după actualizarea Planului de Management al ARBDD, existând intenţia la acest moment de achiziţionare a unor astfel de echipamente pentru realizarea întreţinerii lucrărilor de decolmatare, utilaje ce ar putea fi achiziţionate prin POIM.

Solicitarea unor subvenţii pentru produsele din pescuit şi acvacultură s-a aflat, de asemenea, printre soluţiile care ar veni în sprijinul producătorilor locali. În momentul de faţă, subvenţia se acordă doar pentru amenajările piscicole aflate în situri Natura 2000, pentru combaterea daunelor provocate de pasarile ihtiofage. Senatorul Teodorovici a  afirmat că este necesară respectarea Politicii Comune în Domeniul pescuitului în mod unitar şi uniformizarea politicilor la nivel european legate de acordarea de subventii pentru produsele pescaresti si din acvacultura. A fost propusă  şi refacerea habitatelor marine şi costiere, prin repopularea cu peşte, pentru aceasta fiind necesară modificarea POPAM, prin introducerea art. 40 din Regulamentul 508 / 2014.