Incompatibilitate, conflict de interese administrativ și penal – PANAIT MIŞA, fost primar de Carcaliu

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, precum și existența conflictului de interese de natură administrativă și penală, în cazul lui PANAIT MIŞA, fost Primar al Comunei Carcaliu, Judeţul Tulcea.

PANAIT MIŞA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iunie 2008 – 20 iunie 2012, întrucât a deţinut, simultan cu funcţia de primar, şi calitatea de comerciant persoană fizică, respectiv membru întreprindere familială în cadrul PANAIT MIŞA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de primar […] este incompatibilă cu […] calitatea de comerciant persoană fizică”.

De asemenea, PANAIT MIŞA a încălcat și regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și penală, întrucât, în calitate de primar, a încheiat contracte între primărie și soţia acestuia, având ca obiect închirierea / concesionarea unor suprafeţe de teren sau contracte de prestări servicii cu S.C. TURIST PAN S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia soţia acestuia deţine funcţia de administrator), în baza cărora primăria a efectuat plăţi în valoare de 86.680,8 Lei în contul societății

De asemenea, tot sub aspectul încălcării regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și penală, PANAIT MIŞA a emis mai  multe acte prin care a generat avantaje patrimoniale pentru membrii familiei sale. În fapt, a emis două dispoziţii prin care soția sa a fost numită în funcţia de coordonator activităţi de transport rutier pe Serviciul Public de Transport Persoane, cu microbuzul din dotarea Primăriei Comunei Carcaliu, iar fratele său a fost încadrat în funcţia de şofer pentru transport elevi, la Compartimentul Deservire din cadrul Primăriei Comunei Carcaliu și, totodată, a încheiat și un contract individual de muncă cu soția sa, prin care aceasta a fost încadrată în funcţia de bibliotecar.

Conform informaţiilor şi a documentelor transmise de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Tulcea, soția persoanei evaluate a obţinut, în perioada 2009 – 2013, sprijin financiar, în sumă de 57.606,57 Lei, iar, la baza obţinerii acestor sume de bani, au stat şi contractele de închiriere încheiate cu soțul său, în calitate de Primar al Comunei Carcaliu, Judeţul Tulcea. 

Astfel, PANAIT MIŞA a încălcat atât dispoziţiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Primarii […] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”, și dispoziţiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru […] soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv”, cât și dispoziţiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin, Judeţul Tulcea, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.