Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea recrutează şi selecţionează candidaţi

jandarmeriInspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea recrutează şi selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere Ianuarie 2018, în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, astfel:

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani350 de locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi);

             Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi ,,Petru Rareş” Fălticeni 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi);

              Pentru a putea participa la concursurile de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs (respectiv 2018);
 6. să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
 9. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

 

 1. să aibă vârsta de până la 27 de ani,împliniţi în anul participării la concursul de admitere (respectiv 2018);
 2. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 3. să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 4. să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 5. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.

 

Cererile de înscriere se primesc de către structura de resurse umane până la data de 05.12.2017

Data limită de finalizare a dosarelor – 27.12.2017

Desfăşurarea concursului de admitere – 13.01 – 21.01.2018

 

Informaţiile suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea ,str. Isaccei nr.105, telefon 0240/534012 interior 24407, 24535 de luni-vineri, între orele 08.00-16.00 sau pe site-ul unităţii www.jandarmeriatulcea.ro