Întâlnire cu autoritățile locale privind dezvoltarea infrastructurii în R.B.D.D.

   arbdÎn data de 23 februarie 2016, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) a organizat la sediul din Tulcea o Întâlnire cu reprezentanții entităților locale, având ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii în RBDD și consultări privind: propuneri de trasee turistice de vizitare locale, propuneri de locații de zone de campare și zone de pescuit sportiv, propuneri de locații pentru amenajarea unor adăposturi pescărești.

   Tematica discuțiilor a vizat implementarea a patru proiecte care au ca scop dezvoltarea infrastructurii în R.B.D.D.

   1. Marcarea, crearea de facilităţi pe rutele turistice și amenajarea  unei reţele de observatoare (în special pentru birdwatching) cu obiectiv principal promovarea ecoturismului în R.B.D.D. şi dezvoltarea infrastructurii și serviciilor legate de turism.
   2. Amenajarea unor zone de pescuit recreativ/sportiv și zone de campare.
   3. Amenajarea de adăposturi pescărești.
   4. Gestionarea deșeurilor din perimetrul R.B.D.D.

   La eveniment au participat reprezentanţi ai primăriilor din teritoriul R.B.D.D., ai Federațiilor de pescuit, ai Asociației Patronatului de Turism din Delta Dunării. Ședința a fost prezidată de Domnul Lucian Eduard Simion, Guvernatorul A.R.B.D.D., Domnul Horia Teodorescu, Președintele CJ Tulcea, Doamna Iova Cristina, Președinte ADI ITI, Domnul Constantin Cabuz, Secretarul Județului.

   Domnul Guvernator Lucian Eduard Simion a subliniat necesitatea consultării pentru stabilirea unor etape în vederea implementarii pe teritoriul R.B.D.D. a unor proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea infrastructurii, prezentând proiectele din portofoliul A.R.B.D.D. Este important ca proiectele A.R.B.D.D. să fie complementare cu proiectele de dezvoltare locală, pentru a corela obiectivele A.R.B.D.D. cu cele ale comunităților locale.

   Pentru proiectul Amenajarea de adăposturi pescărești, s-a prezentat tipul de adăpost pescăresc poiectat cu ajutorul studenților de la Universitatea de arhitectură și urbanism Ion Mincu. Modelul a fost creat în concordanță cu arhitecura și tradițiile din Delta Dunării, fiind premiat la un concurs de case ecologice. Adăpostul conține spațiu de cazare pentru 10-12 pescari, loc pentru servit masa, spațiu frigorifer, spațiu tehnic pentru depozitare și reparare unelte pescuit, grup sanitar, terasa acoperita, un debarcader. Alimentarea cu energie se va face din surse neconvenționale prin montarea de celule fotovoltaice. Soluțiile de alimentare cu apă potabilă și de epurare a apei menajere vor fi adaptate condițiilor din deltă. Se vor încheia parteneriate cu asociațiile de pescari pentru administrarea adăposturilor. Se va avea în vedere ca aceste adăposturi să intre în circuitul turistic, prin amenajarea unor facilități pentru turiști (foișoare observare păsări, loc de servit borșul pescăresc) pentru integrarea în conceptul de pescaturism.

   Până la sfârșitul săptămânii se așteaptă propuneri din partea autorităților locale pentru a se definitiva locațiile propuse în vederea demarării studiilor de fezabilitate.

   Deoarece la nivelul Unităților Administrativ Teritoriale sunt P.U.G.-uri în lucru, s-a indicat ca la elaborarea acestora să fie introduse locațiile stabilite pentru adăposturile pescărești. Va trebui clarificat regimul juridic al terenurilor, întrucât  pe domeniul public se pot face doar contrucții provizorii.

   Cu sprijinul autorităților locale se vor stabili la nivelul localităților trasee turistice „nemotorizate”  sau pentru ambarcațiuni cu motor electric, identificându-se cele mai adecvate zone pentru practicarea ecoturismului. Se va stabili infrastructura necesară pentru ca traseele sa fie practicabile (marcare, adăposturi de ploaie, foișoare pentru observații), având în vedere existența Centrelor de informare la nivelul localităților. Se așteaptă un punct de vedere din partea tuturor agenților economici sau alți factori interesați din comunitățile locale, precum și propuneri pentru zonele de campare.

   Se dorește crearea unei infrastructuri pentru zonele de campare în apropierea localităților, pentru un acces mai ușor la utilități, fără a se crea probleme de mediu. Primăriile vor putea administra zonele turistice, se vor crea noi locuri de muncă, iar A.R.B.D.D. va gestiona aceste activități prin aplicarea legislației de mediu.

   Se așteaptă propuneri din partea autorităților locale pentru Zone de pescuit recreativ/sportiv care să nu afecteze pescuitul comercial, zone unde se pot desfășura competiții de profil.

   Referitor la  implementarea unui sistem de gestionare a deșeurilor din RBDD, se vor stabili zone de colectare și depozitare a deșeurilor pe traseele turistice, în vederea completării studiului de fezabilitate care este în lucru. Se va realiza o baza tehnică pentru Gestionarea deșeurilor din primetrul R.B.D.D. ce va include și centrele de informare și cantoanele, corelat și cu proiectul Consiliului Județean Tulcea.

   D-na  Iova Cristina, Președinte ADI ITI, a prezentat sursele de finanțare pe care autoritățile locale pot depune proiecte. Pentru accesarea fondurilor prin POR, trebuie realizate strategiile de dezvoltare ale comunităților locale, la nivelul UAT-urilor.

   Până la sfârșitul săptămânii viitoare se vor definitiva anexele cu locațiile propuse pentru fundamentarea studiilor de fezabilitate.