Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

INTERVIU: ASOCIAȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE DELTA DUNĂRII, LA CEAS DE BILANȚ INTERVIU: ASOCIAȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE DELTA DUNĂRII, LA CEAS DE BILANȚ
Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării a continuat și în anul acesta activitatea care a făcut posibilă, în anul anterior, o creștere... INTERVIU: ASOCIAȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE DELTA DUNĂRII, LA CEAS DE BILANȚ

Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării a continuat și în anul acesta activitatea care a făcut posibilă, în anul anterior, o creștere record a numărului de turiști în Delta Dunării și în județul Tulcea, ne-a declarat directorul executiv al asociației, Nicoleta Alexe. Activitățile AMDTDD s-au concentrat atât pe menținerea Deltei Dunării în preferințele turiștilor români și străini, cât și pe identificarea, definirea și remedierea aspectelor care încă pot împiedica dezvoltarea durabilă a turismului deltaic, spun reprezentanții asociației.

Reporter: „Zilele trecute îmi spunea un amic administratorul unei pensiuni din Sulina ca anul trecut a fost foarte bun iar anul acesta mai bun decât anul trecut, că dacă avea mai multe camere le închiria și pe acelea… Cui se datorează acest aflux de turiști în Deltă?

Nicoleta Alexe, director executiv

Nicoleta Alexe: „Chiar dacă Delta Dunării nu presupune un turism de masă, ci doar un turism responsabil, de vizitare, creșterea numărului de turiști în 2018 și 2019, este o confirmare a promovării eficiente, constante susținută de Asociația Delta Dunării, atât în plan național, cât și internațional. Evident că promovarea nu se putea face fără a ține cont de punctul de vedere al mediului de afaceri și fără cooperarea, din păcate încă secvențială, cu autoritățile județene și locale. Foarte importantă a fost schimbarea viziunii asupra promovării destinației turistice Delta Dunării și prezentarea pe piața ospitalității a unui produs integrat, bazat pe multiculturalitate, tradiții, meșteșuguri, gastronomie şi nu în ultimul rând, biodiversitate, strategie ce și-a arătat rezultatele, după mulți ani de stagnare sau scăderi succesive.
În acești doi ani, am avut peste 60 de acțiuni de promovare în urma cărora județul Tulcea și Delta Dunării au avut peste 823 de apariții în mass media scrisă și audio vizuală regională, națională și internațională, iar rezultatele, după cum se știe, nu au întârziat să apară: în anul 2018, destinația Delta Dunării și județul Tulcea a avut o creștere de 67% față de anul anterior, iar în anul 2019 turismul s-a menținut pe același trend.
Pe de altă parte, voucherele de vacanță au avut la rândul lor o contribuție importantă, vizibilitatea județului Tulcea, ca urmare a promovării eficiente, determinându-i pe români să redescopere Delta Dunării. Aceștia sunt, în marea lor majoritate, turiștii educați, care înțeleg specificul Deltei Dunării și ce presupune un turism lent, de vizitare, în strânsă legătură cu biodiversitatea.
Reporter: „Cât de mult contribuie, contează, comunitățile, primăriile cu oameni gospodari care organizează evenimente și care considerați că au fost cele mai reușite evenimente din acest an în zona Deltei? “

Nicoleta Alexe: „Pentru dezvoltarea destinației turistice Delta Dunării și a județului Tulcea pe termen mediu și lung, considerăm că doar prin „unitate prin comunitate” – și nu dezbinați – putem reuși. Tocmai de aceea a fost constituită Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării, ca platformă de parteneriat public-privat în turism la nivelul județului Tulcea, în care sperăm să-i aducem pe toți cei care își doresc același lucru pentru comunitatea locală.
Astfel, de foarte mare ajutor în acțiunile desfășurate ne-au fost meşteşugarii locali, ghizii de turism, ansamblurile folclorice, mediul de afaceri din industria ospitalității, Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și din păcate, doar o mică parte dintre autoritățile locale și județene.
Unul dintre elementele de susținere importante pentru destinația turistică Delta Dunării și județul Tulcea este reprezentat de festivalurile cu profil gastronomic tradițional, dar și de alte manifestări locale, organizate în ultima perioadă. Printre cele mai reușite fiind Festivalul Borșului de la Jurilovca, Festivalul Rowmania, Festivalul Borșului de la Crișan, Festivalurile cu tradiție locală din Luncavița, Festivalul Vinului Dobrogean, lista putând continua, iar la unele dintre ele, Asociația Delta Dunării contribuind activ la promovare. “

Reporter: „Cu siguranță că ați constatat și probleme, neajunsuri, lucruri ce trebuiesc corectate în viitor, care ar fi acestea? “

Nicoleta Alexe: „Având în vedere caracterul specific și unic al destinației turistice Delta Dunării și problemele acesteia sunt în același registru, putând fi catalogate ca fiind de ordin intern și extern.
În primul rând, am constatat că încă, se manifestă incapacitatea unor reprezentanți ai primăriilor din destinație de a înțelege necesitatea susținerii, inclusiv din punct de vedere financiar, a unei promovări unitare, integrate a județului Tulcea și care să țină cont de interesul comunităților locale, a mediului de afaceri, plătitor de taxe, în strictă corelare cu ceea ce se cere pe piața ospitalității.
Să nu uităm că toți membrii din Asociația Delta Dunării, proveniți din mediul de afaceri, sunt plătitori de taxe locale, dar în același timp susțin financiar, prin cotizații activitatea de promovare a întregului județ și nu a afacerilor pe care le conduc. Rezumând putem spune că în prezent – câțiva contribuie la binele tuturor. Introducerea unei taxe de promovare turistică la nivelul localităților, se impune din ce în ce mai mult, pentru a asigura eficiență și continuitate în promovarea destinației.
Este necesar să regândim modul de acțiune și prin largă consultare cu mediul de afaceri și cu Consiliul Județean și primării să definim modul de finanțare și strategia pe termen mediu în promovarea destinației turistice. Până la urmă turismul nu are politică, activitatea în sine, alături de agricultură și pescuit, reprezintă una dintre puținele mijloace de subzistență a comunităților locale.
O altă problemă o reprezintă lipsa unei legi care să reglementeze turismul și care să stabilească normele de funcționare a Organizației de Management al Destinației. “

Reporter: „Ce își propune Asociația ca priorități pentru anul 2020? “

Nicoleta Alexe: „În primul rând, continuarea măsurilor necesare pentru promovarea turistică unitară la nivelul întregului județ și continuarea demersurilor de implementare a taxei de promovare la nivelul tuturor localităților din destinație. Această zonă necesită, poate mai mult decât alte destinații, un turism responsabil, un turism de vizitare, lent, care să respecte natura și biodiversitatea.

De asemenea, foarte importante sunt prezentarea ofertei turistice a județului Tulcea la principalele târguri internaționale de turism, inițierea de noi proiecte pentru promovarea destinației turistice Delta Dunării și județul Tulcea prin infotrip-uri, press-tripuri și mai ales prin intermediul blogger-ilor de turism la nivel internațional.
Continuarea demersurilor pentru crearea de circuite turistice integrate pentru destinația turistică Delta Dunării și Dobrogea de Nord, precum circuitele gastronomice, drumul cetăților nord-dobrogene, drumul vinului, etc.
Cooperarea, consultarea cu ministerele de resort, pentru identificarea de facilități fiscale pentru dezvoltarea turismului tradițional, precum și pentru suplimentarea resursei umane.
Nu în ultimul rând, continuarea demersurilor pentru definirea și crearea unui brand care să ateste proveniența produselor locale, pentru valorificarea superioară a acestora. Acest brand va aduce „plus valoare” produselor locale și destinației turistice, fiind necesară completarea acestuia și prin crearea de standarde în turism, pentru o dezvoltare durabilă a destinației turistice.
Poate cel mai important obiectiv şi o mare provocare îl va constitui definirea turismului deltaic, ca formă de turism distinctă “.

Despre AMDTDD

Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării este o organizație neguvernamentală, cu personalitate juridică, înființată în luna aprilie 2018, cu scopul de a promova și de a dezvolta, pe termen scurt, mediu și lung, Delta Dunării și județul Tulcea.
Membrii asociației sunt: Consiliul Județean Tulcea; Primăria Municipiului Tulcea; Primăria Comunei Jurilovca, Primăria Comunei Crișan, Asociaţia Comunelor din România – Filiala Judeţeană Tulcea, „Complex Delta” S.R.L; „Europolis” S.A. „Holbina – Trei Bibani” S.R.L.; Complex Cormoran; Complex Egreta Hidroturism; Asociaţia Eco Delta Dunării, formată din: Complex Green Village; Green Delta Tour S.R.L.; Touring Delta S.R.L.; Ibis S.R.L.; Descoperă Delta Dunării S.R.L.; Compania de Turism S.R.L. Ivan Patzaichin; Eden Travel Partener SRL; Hotel Delta Est – Sulina; Asociația operatorilor din agricultură ecologică „Bio România” – filiala Tulcea.