Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

JAF ȘI INCOMPETENȚĂ LA TRANSPORT PUBLIC! CE A DESCOPERIT CURTEA DE CONTURI IN…CURTEA MANAGERULUI BĂLAN  JAF ȘI INCOMPETENȚĂ LA TRANSPORT PUBLIC! CE A DESCOPERIT CURTEA DE CONTURI IN…CURTEA MANAGERULUI BĂLAN 
   Conform unui audit al Curții de Conturi în cadrul SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea au fost constatate numeroase nereguli și au fost enunțate... JAF ȘI INCOMPETENȚĂ LA TRANSPORT PUBLIC! CE A DESCOPERIT CURTEA DE CONTURI IN…CURTEA MANAGERULUI BĂLAN 

 

stp Conform unui audit al Curții de Conturi în cadrul SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea au fost constatate numeroase nereguli și au fost enunțate măsuri de recuperare a prejudiciului creat. Raportul final, a fost prezentat și luat la cunoștință de către conducerea societății, dar nu a fost acceptat, fapt pentru care STP se află în litigiu în momentul de față.

Constatările sînt :

-Abateri cu privire la organizarea controlului financiar de gestiune.

-Efectuarea de cheltuieli peste normele, cotele sau baremurile legale la stabilirea și decontarea consumului de carburanți .

-Angajarea și plata unor servicii de testare pshihologica fără să existe prevederi legale care să permită suportarea unor astfel de cheltuieli din bugetul entității verificate .

-Angajarea și plata nelegala a serviciilor de sănătate și Securitate la muncă

-Închirierea bunurilor din domeniul public/privat , aflate în administrarea STP, s-a efectuat fără organizarea procedurii de licitație publică.

-Construirea de către terțe persoane, pe terenul din domeniul public/ privat primit în administrare de către STP , fără acordul acestuia, a unor construcții și fără ca societatea să-și îndeplinească atribuțiile de administrator al terenului.

În mai multe analize efectuate s-a constatat faptul că membrii conducerii operaționale și administrative se limitează la contestarea măsurilor, și nu pe înțelegerea și eliminarea acestor neconformități, aspect care din punct de vedere managerial este deosebit de grav.

Vom reveni cu amanunte!