Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

JT GRUP VA COLECTA ȘI TRANSPORTA DEȘEURILE DIN DELTA DUNĂRII! JT GRUP VA COLECTA ȘI TRANSPORTA DEȘEURILE DIN DELTA DUNĂRII!
Firma tulceană JT Grup SRL a câştigat procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de colectare și transport a deșeurilor... JT GRUP VA COLECTA ȘI TRANSPORTA DEȘEURILE DIN DELTA DUNĂRII!

Firma tulceană JT Grup SRL a câştigat procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării, până la stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu.
Sitemul Electronic de Achiziții Publice a publicat anunțul sâmbăta 5 octombrie, valoarea totală, fără TVA, fiind de 86296268.02 lei.

„In prezent colectăm din 50% din localitățile județului Tulcea.

Ieri am implinit 14 ani de la înființare.
Suntem singurul operator de salubritate din Europa care colecteaza deșeuri dintr-o deltă, e o experiență grea dar interesantă.
Am început deja perioada de mobilizare, timp în care trebuie să achiziționăm 12 autogunoiere noi și să pregătim în detaliu rutele de colectare” ne-a declarat directorul general al JT Grup, Ionuț Tudorache.
Obiectul contractului de delegare a gestiunii consta în delegarea către Delegat a gestiunii activităţilor componente ale serviciului de salubrizare a Delegatarului (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea, în numele şi pe seama unităţilor administrative-teritoriale membre ADIIDM Tulcea), respectiv: Colectarea deşeurilor menajere şi a celor generate de agenţii economici în aria de proiect; Colectarea deşeurilor verzi din parcuri, grădini şi pieţe în aria de proiect; Colectarea deşeurilor voluminoase şi a DEEE de la populaţie şi agenţii economici din aria de proiect; Transportul deşeurilor colectate din aria de proiect la staţiile de transfer/sortare de la Macin şi din Delta Dunării, în funcţie de arondarea pe zone şi de fluxurile de deşeuri stabilite prin Proiect; Operarea facilităţilor de la Macin şi din Delta Dunării (staţii de transfer/sortare); Transferul (lungul curier) deşeurilor la facilităţile de la Mihai Bravu (staţie de tratare mecano-biologica şi depozit de deşeuri) în vederea tratării/depozitarii, după caz.
Contractul va include următoarele activităţi din cadrul serv. de salubrizare: -Colectarea deşeurilor: municipale din pubelele ADIIDM, aflate în zona deservită; voluminoase, atât în baza unui program regulat, cât şi la cererea generatorilor din zona deservită; instituţionale provenite de la agenţii economici, DEEE generate de gospodarii şi agenţi economici, de sticlă din containerele pentru sticlă aflate în aria de deservire şi transportul acestora la facilităţile de deşeuri din judeţ, conform fluxurilor menţionate în Caietul de Sarcini; verzi şi transportul acestora la facilităţile de deşeuri din judeţ, conform fluxurilor menţionate în Caietul de Sarcini; colectarea selectivă la sursa a deşeurilor reciclabile uscate: la punctele de precolectare de la blocurile de locuinţe din oraşele şi din 45 de comune din judeţ, menţionate în caietul de sarcini, din pubelele agenţilor economici la cererea acestora; transportarea deşeurilor menajere, instituţionale şi voluminoase, a deşeurilor reciclabile uscate şi a DEEE colectate la facilităţile de deşeuri din judeţ, conform fluxurilor menţionate în Caietul de Sarcini; Exploatarea şi întreţinerea vehicul., instalaţiilor şi utilajelor achiziţionate de Contractant în scopul efectuării acestor Servicii, incluzând dar fără a se limita la: autospeciale colectoare, autoîncărcătoare frontale, autospeciala cu trei compartimente pentru colectarea sticlei, autospeciala pentru spălat containere de 1100 l, tractoare, remorci, pubele, atelier mobil, încărcătoare, maşini de supraveghere; Exploatarea şi întreţinerea punctelor de precolectare şi a amplasamentelor de gestionare aflate în proprietatea sau administrarea entităţii contractante şi închiriate prestatorului în scopul prestării acestor servicii; Asigurare cu pubele suplimentare (în funcţie de necesit.) a tuturor gospodăriilor sau a punctelor de precolectare şi întreţin. Acestora; managementul amplasamentelor de gestionare pentru a primi deşeurile voluminoase, DEEE şi deşeurile menajere periculoase produse de populaţie.
Factorul de evaluare financiar a fost împărţit în urmat sub-factori: Sub-factori: T1 – Tarif populaţie mediu rural (lei/persoana/lună) – pondere 45%, maxim 45 puncte; T2 – Tarif populaţie mediu urban (lei/persoana/lună) – pondere 30%, maxim 30 puncte; T3 – Tarif agenţi economici/instituţii (lei/tonă) – pondere 20%, maxim 20 puncte. Justificare: acest factor de evaluare urmăreşte obţinerea în cadrul procedurii de atribuire a unor tarife minime pentru activităţile ce fac obiectul contractului. Pentru a asigura un echilibru între propunerea tehnică şi preţul ofertat, acest factor de evaluare are cea mai mare pondere, respectiv 95%. Aplicarea acestui factor de evaluare impune ofertarea la un nivel rezonabil al tarifelor şi va contribui la menţinerea gradului de suportabilitate al tarifului de către beneficiarii finali – utilizatorii serviciului de salubrizare din judeţul Tulcea.
Operaţiunile de colectare au fost concepute în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Tulcea”. Prin acest proiect se urmăreşte implementarea la nivelul judeţului a unui sistem de gestionare a deşeurilor, respectiv a unui sistem integrat la nivelul judeţului. Pentru că acest sistem să poată fi implementat cu succes la nivelul judeţului este necesar ca toţi actorii implicaţi (populaţie, autorităţi locale etc) să cunoască, să accepte şi să implementeze acest sistem.