Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

La cererea deputatului Neviser Zaharcu, ministrul Educației explică dispariția a 22 de grădinițe din județul Tulcea La cererea deputatului Neviser Zaharcu, ministrul Educației explică dispariția a 22 de grădinițe din județul Tulcea
Cauzele desființării acestora au fost migrarea familiilor în străinătate, trecerea grupei pregătitoare în învăţământul primar şi dinamica demografică negativă * Deficitul de posturi nedidactice... La cererea deputatului Neviser Zaharcu, ministrul Educației explică dispariția a 22 de grădinițe din județul Tulcea

zaharcuCauzele desființării acestora au fost migrarea familiilor în străinătate, trecerea grupei pregătitoare în învăţământul primar şi dinamica demografică negativă * Deficitul de posturi nedidactice în judeţul Tulcea este de 15%

Deputatul PSD Neviser Zaharcu a abordat mai multe probleme stringente pentru populația Tulcei, una dintre acestea fiind deficitul de grădiniţe şi de posturi didactice din judeţ. Parlamentarul medic s-a adresat, în consecință, ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Sorin Câmpeanu, în cadrul unei interpelări. „Unităţile de învăţământ preşcolar de tip grădiniţă din România continuă să fie insuficiente, în ciuda faptului că populaţia este în continuă scădere şi avem probleme tot mai mari cu natalitatea. Nici unul din judeţele ţării nu se poate lăuda cu o situaţie mulţumitoare din punctul de vedere al normelor legale în vigoare pentru asigurarea în condiţii corespunzătoare a îngrijirii copiilor şi a siguranţei acestora. Există încă un mare număr de posturi nedidactice care trebuie acoperite pentru a se normaliza situaţia”, a subliniat deputatul Neviser Zaharcu în documentul trimis conducerii MECȘ. În finalul interpelării, deputatul social-democrat a formulat următoarele întrebări către ministrul Sorin Câmpeanu: „1. Care este deficitul de posturi bugetate din grădiniţele autohtone, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Tulcea?; 2. Specific pentru Tulcea, ce ajutoare acordă statul român pentru a încuraja stabilirea de educatori în zonele izolate din Delta Dunării?; 3. Câte grădiniţe funcţionează în prezent în Tulcea şi câte ar fi necesare, conform raportului la numărul copiilor?; 4. Câte grădiniţe au fost închise în ultimii ani, atât în România, cât şi în Tulcea, şi din ce motive?”.
În răspunsul său, principalul responsabil de destinele învățământului românesc a precizat că deficitul de posturi nedidactice în judeţul Tulcea este de 15%, din cauza necesităţii încadrării în bugetul alocat pe baza costului standard/elev, iar cadrele didactice calificate beneficiază, conform legislaţiei în vigoare, de spor de zonă în cuantum de 3-20% din salariu, în funcţie de zona izolată. Sorin Câmpeanu a mai spus că în judeţul Tulcea funcţionează 124 de unităţi de învăţământ de nivel preşcolar, dintre care 21 în Municipiul Tulcea, acestea cuprinzând toţi copii de vârstă preşcolară, recenzaţi, din judeţ.
„Începând cu anul 2002, în judeţul Tulcea au fost reorganizate 22 de unităţi de învăţământ de nivel preşcolar, cauzele fiind: migrarea familiilor în străinătate, trecerea grupei pregătitoare în învăţământul primar şi dinamica demografică negativă. Începând din anul şcolar 2012-2013, procesul de organizare/reorganizare a reţelei şcolare, potrivit art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a revenit autorităţilor administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Reţeaua şcolară naţională este dimensionată astfel încât să întrunească cele două criterii obligatorii: 1) să cuprindă toţi copii de vârstă şcolară/preşcolară într-o formă de învăţământ şi 2) unităţile de învăţământ să funcţioneze cel puţin la nivelul standardelor naţionale de acreditare. Prin urmare, în situaţiile în cate nu au fost îndeplinite criteriile de funcţionare ale unităţilor de învăţământ în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi corelate cu specificul fiecărei localităţi/zone/judeţ, acestea au fost supuse reorganizării, astfel că, cea mai mare parte din unităţile de învăţământ supuse acestui proces, inclusiv cele de nivel preşcolar au fost reorganizate din perspectiva statutului juridic al acestora, devenind unităţi de învăţământ fără personalitate juridică, structuri arondate altor unităţi de învăţământ, fără ca locaţiile respective să fie închise. Au existat şi situaţii în care unele locaţii au fost închise, inclusiv cele aparţinând unităţilor de învăţământ preşcolar, cauzele fiind : degradarea clădirilor aflate sub standardele de funcţionare, retrocedarea acestora, scăderea drastică a populaţiei şcolare”, a explicat Sorin Câmpeanu, în răspunsul trimis deputatului Neviser Zaharcu. Ministrul Educației a conchis spunând că, din raportările inspectoratelor şcolare a rezultat că, în perioada 2012-2014, au fost supuse reorganizării un număr de 3600 grădiniţe la nivel naţional.

Biroul de Presă al deputatului PSD Tulcea Neviser Zaharcu, 25 august 2015