Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

La nivelul judeţului Tulcea: 67.971 plătitori de contribuţie susţin 152.465 persoane asigurate în sistemul de sănătate La nivelul judeţului Tulcea: 67.971 plătitori de contribuţie susţin 152.465 persoane asigurate în sistemul de sănătate
Analizând date statistice la 31 oct .2017, observăm că în mod concret, doar 67.971 plătitori de contribuţie, susţin 152.465 persoane la nivelul judeţului Tulcea.... La nivelul judeţului Tulcea: 67.971 plătitori de contribuţie susţin 152.465 persoane asigurate în sistemul de sănătate

Analizând date statistice la 31 oct .2017, observăm că în mod concret, doar 67.971 plătitori de contribuţie, susţin 152.465 persoane la nivelul judeţului Tulcea. Astfel, contrar credinţelor populare care reclama faptul că se plătesc mulţi bani pentru servicii medicale insuficiente, realitatea este alta: Un număr de 60.167 persoane din judeţul Tulcea (adică 34,84%), sunt asigurate fără plată contribuţiei, spun reprezentanţii Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea.

 Asigurările de sănătate funcţionează pe principiul solidarităţii şi al subsidiarităţii în colectarea şi utilizarea fondurilor.

Analizând date statistice la 31 oct .2017, observăm că în mod concret, doar 67.971 plătitori de contribuţie, susţin 152.465 persoane asigurate în sistem. De la aceste 67.971 persoane (adică 39,35%), se colectează în medie/lună 8.990.295 lei

 

Cod categ Denumire categorie

ASIGURAŢI FĂRĂ PLATA CONTRIBUŢIEI DE SĂNĂTATE

Număr. asigurati

la 31.10.2017

100 Copil in cadrul familiei 41.019
101 Copil incredintat/dat in plasament unui serviciu public specializat/

organism privat autorizat

738
102 Tineri cu varsta18-26 ani-elevi, absolventi de liceu pana la inceperea anului universitar dar nu mai mult de 3 luni, ucenici, studenti daca nu realizeaza venituri 2.988
103 Tineri cu varsta pana la 26 ani-din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca/nu sunt beneficiari ai ajutorului social acordat in temeiul Legii 416/2001 19
105 Persoane institutionalizate in centre de ingrijire si asistenta care nu au medic incadrat 484
106 Sot, sotie, parinti fara venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate 7.775
108 Persoane cu handicap cu varsa peste 18 ani care nu realizeaza venituri 1.880
109 Femei însărcinate şi lăuze, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară 402
110 Persoanele incluse in programele nationale de sanatate stabilite de MS, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venitui din munca/pensie/alte resurse 765
212 Persoane prevazute la art.1 alin 2, sau art 23 alin3, sau art 32 din OUG 158/2005 2
107.1 Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin decret lege nr.118/1990,rep. 2.536
107.2 Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Lg.44/1994, priv.veteranii de razboi, drepturilor ale invalizilorsi vaduvelor de razboi,rep.cu mod. 60
107.3 Persoane prevazute la art.3, al.1,lit.b,pct.1 din Lg.341/2004, cu mod. 31
107.4 Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Lg.309/2002 1.429
401 Pacientii din statele membre UE/SEE/Elvetia beneficiari ai formularelor europene/documentelor europene(E106/S1) 29
402 Pacientii din statele membre UE/SEE/Elvetia beneficiari ai formularelor europene(E109/S1) 3
404 Pacientii din statele membre UE/SEE/Elvetia beneficiari ai formularelor europene/documentelor europene(E121/S1) 3
406 Beneficiari ai formularelor europene/documentelor europene(E109/S1) eliberate de casa de asigurari de sanatate 4
TOTAL 60.167

 

. Un număr de 60.167 persoane (adică 34,84%), sunt asigurate fără plată contribuţiei, 0 lei/lună.

Cod categ Denumire categorie

ASIGURAŢI FĂRĂ PLATA CONTRIBUŢIEI DE SĂNĂTATE

Număr. asigurati

la 31.10.2017

100 Copil in cadrul familiei 41.019
101 Copil incredintat/dat in plasament unui serviciu public specializat/

organism privat autorizat

738
102 Tineri cu varsta18-26 ani-elevi, absolventi de liceu pana la inceperea anului universitar dar nu mai mult de 3 luni, ucenici, studenti daca nu realizeaza venituri 2.988
103 Tineri cu varsta pana la 26 ani-din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca/nu sunt beneficiari ai ajutorului social acordat in temeiul Legii 416/2001 19
105 Persoane institutionalizate in centre de ingrijire si asistenta care nu au medic incadrat 484
106 Sot, sotie, parinti fara venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate 7.775
108 Persoane cu handicap cu varsa peste 18 ani care nu realizeaza venituri 1.880
109 Femei însărcinate şi lăuze, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară 402
110 Persoanele incluse in programele nationale de sanatate stabilite de MS, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venitui din munca/pensie/alte resurse 765
212 Persoane prevazute la art.1 alin 2, sau art 23 alin3, sau art 32 din OUG 158/2005 2
107.1 Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin decret lege nr.118/1990,rep. 2.536
107.2 Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Lg.44/1994, priv.veteranii de razboi, drepturilor ale invalizilorsi vaduvelor de razboi,rep.cu mod. 60
107.3 Persoane prevazute la art.3, al.1,lit.b,pct.1 din Lg.341/2004, cu mod. 31
107.4 Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Lg.309/2002 1.429
401 Pacientii din statele membre UE/SEE/Elvetia beneficiari ai formularelor europene/documentelor europene(E106/S1) 29
402 Pacientii din statele membre UE/SEE/Elvetia beneficiari ai formularelor europene(E109/S1) 3
404 Pacientii din statele membre UE/SEE/Elvetia beneficiari ai formularelor europene/documentelor europene(E121/S1) 3
406 Beneficiari ai formularelor europene/documentelor europene(E109/S1) eliberate de casa de asigurari de sanatate 4
TOTAL 60.167

Număr persoane înscrise la medicii de familie, beneficiare doar de pachetul minimal de servicii medicale stabilit prin lege este 47.732. Începând cu 1 iulie 2017, colectarea contribuţiei se face prin structurile teritoriale ale ANAF.

Deşi s-au colectat doar 9.355.950 lei în medie/lună, Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea a plătit servicii medicale în medie/lună de 14.896.400 lei (diferenţa fiind asigurată din fondul naţional unic de sănătate).

De remarcat aici este faptul că din 14.896.400 lei/lună în medie, aproape jumătate, un procent de 48,80% (adică 7.266.900 lei/lună în medie) sunt cheltuiţi de către spitale din municipiu şi judeţ.

Trebuie precizat că faţă de anul 2015, când se plăteau 3.710.833 lei/lună în medie, suma s-a dublat (una din motivaţii fiind alocarea de sume – transferuri din bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare, pentru acoperirea creşterilor salariale, conform actelor normative succesive privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice: O.U.G.53/2015, O.U.G nr.57/2015, O.U.G nr.43/2016 şi O.G. nr.7/2017).

Restul sumelor (cu ponderea cea mai mare) s-au cheltuit la plata serviciilor medicale pentru:

  • farmacii  505.707 lei, în medie/lună    ~ 17 %
  • PNS+ dializă 123.447 lei, în medie/lună    14,25 %
  • medici de familie 1.272.249 lei, în medie/lună  8,5 %

„În municipiul şi judeţul Tulcea, colaborăm cu toţi cei implicaţi în sistemul sanitar, în găsirea de soluţii funcţionale, pentru o mai bună definire a rolului şi atribuţiilor acestora, pentru creşterea calităţii actului medical, în beneficiul asiguraţilor noştri “a declarat preşedintele Director General, Eugenia Vasile.