LANSARE DE CARTE: ”PEDEAPSA DE SINE” – GEO NAUM

GEOVINERI 26 FEBRUARIE  ORA 16:30 CASA AVRAMIDE

Geo Naum s-a născut în anul 1953 la Tulcea, oraş în care a urmat cursurile şcolii generale şi ale liceului şi unde a locuit până în anul 1982. Cursurile universitare le-a urmat la Universitatea din Galaţi, unde şi-a obţinut diploma de inginer de nave.
Activitatea profesională nu a avut legătură cu literatura, dar exerciţiul scrisului şi l-a format prin multitudinea de rapoarte prezentate, redactarea studiilor de cercetare ştiinţifică şi a proiectelor de acte normative elaborate prin cele câteva locuri de muncă prin care a trecut.
Locuieşte în Bucureşti din 1982, iar actualmente este consilier superior într-o instituţie de stat, unde elaborează proiecte de acte normative pentru transpunerea în legislaţia românească a convenţiilor internaţionale şi directivelor comunitare europene.
Înclinaţia spre artă şi literatură s-a manifestat atât ca cititor asiduu de literatură română şi străină sau devorând cu privirea multitudinea de picturi de prin muzeele vizitate şi albumele de reproduceri cu care şi-a îmbogăţit biblioteca personală, cât şi ca realizator de fotografii artistice sau filme de scurt metraj prin cinecluburile şcolare sau studenţeşti în care a activat din pasiune.
A debutat târziu, în primăvara anului 2005, în revistele literare ANTARES şi PORTO FRANCO care apar în Galaţi, cu fragmente dintr-o proză scurtă şi cu un pasaj din versiunea iniţială a romanului de debut.
Editura Eminescu a girat debutul lui Geo Naum cu romanul Pedeapsa de sine, care a văzut lumina tiparului în luna iunie a anului 2009. O selecţie din prefaţa la acest roman poate da o imagine a impresiei făcute de Geo Naum şi de opera sa asupra semnatarului, respectiv, regretatul, Traian T. Coşovei:
„…Pedeapsa de sine este o antologie a suferinţei sub un regim totalitar care a distrus generaţii de vieţi……
…. Pedeapsa de sine este un roman psihologic ce denunţă însingurarea într-un spaţiu claustrofobic, concentraţionar. Uneori, îmi aminteşte de scrierile de tinereţe ale lui Marin Preda, prin încrâncenarea sa textuală…..
…Geo Naum este un maestru al confesiunii, un scriitor pentru care, uneori, realitatea s-a oprit la al doisprezecelea ceas al adevărului. Romanul său, plin de suferinţă, este jurnalul celui doborât, dar niciodată învins.”
Prefaţa, intitulată „Autobiografia ca valoare a sinelui” a fost publicată şi în Revista „Dunărea de Jos” care apare în Galaţi, sub egida Consiliului judeţean, direcţia de cultură.
Editura Eminescu i-a acordat încrederea şi la cea de-a doua sa lucrare, intitulată „Vera”, publicată în luna ianuarie a anului 2011. Acest nou roman redă într-o formă romanţată o întâmplare reală petrecută în anii celui de-al doilea război mondial în mirifica Deltă a Dunării şi abundă în pasteluri dedicate fiecărui anotimp. De asemenea, latura psihologică a acestei lucrări cuprinde fascinanta schimbare a personajelor de la faza de „moleculă a unor societăţi supuse unor regimuri absolutiste” în „universuri individuale” care redescoperă valorile umane, printre care şi sentimentul de iubire.
Al treilea volum de proză semnat de Geo Naum, intitulat „Năzărirea lui Haralamb”, cuprinde o selecţie de trei proze scrise în perioada 2003 – 2012 şi a văzut lumina tiparului, de asemenea, la Editura Eminescu în luna iunie a anului 2012. Cele trei proze sunt intitulate: „Întoarcerea lui Alex”, „Reginuţa bălţii” şi „Năzărirea lui Haralamb”.
Cartea „Năzărirea lui Haralamb” a beneficiat de publicarea unei cronici literare intitulate „Între iluzie şi realitate”, semnată de doamna Victoria Milescu, poetă, prozatoare pentru copii, traducătoare şi autoare de cronici literare. Cronica a fost publicată în Revista Sud, nr. 2, serie nouă (144), anul 15, octombrie 2012, editată de „Asociaţia pentru Cultură şi Tradiţie Istorică Bolintineanu” din oraşul Bolintin Vale.
Iată câteva impresii ale doamnei Victoria Milescu:
„Cele trei povestiri……………..sunt construite robust, credibil, ingenios. Geo Naum nu este un calofil, fiind preocupat mai mult de aspectul faptic la nivel individual sau colectiv, atent la problemele social-politice, la situaţii limită, urmărind fluxul evenimentelor şi reverberaţiile acestora învestite cu valoare de simbol. Dar nu este nici moralist, lăsându-i cititorului libertatea opţiunilor de interpretare, după ce autorul şi-a expus prin personajele sale ideile şi convingerile într-o textură epică finalizată imprevizibil, cu o surpriză abil regizată.”……..
„Fiecare personaj are lumini şi umbre, fiecare personaj e un pic incompatibil cu mediul în care se află, are o mică problemă atunci când gândeşte cu propria inimă şi nu potrivit dogmelor ori şabloanelor, detaşându-se ca individ emblematic.”….
„Deşi eroii şi unele întâmplări sunt fictive, cartea poate fi privită şi ca un document despre o epocă istorică ce a existat cu adevărat, în a cărei vâltoare au fost prinşi şi victime şi călăi, şi învinşi şi învingători, şi care pe parcurs şi-au schimbat nu de puţine ori locurile, rolurile, identităţile.”
De asemenea, Revista PORT FRANCO, revistă de cultură a Societăţii Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi a găzduit o cronică semnată de Nicolae Colceriu în numărul 200 publicat în anul 2013. Iată un scurt pasaj: „…Universul prozei lui Geo Naum se structurează bipolar în cunoaşterea de sine consemnată cu fineţe: întâmplări de excepţie şi personaje frustrate sunt raportate la universul real, cu statut de analog al ficţiunii într-un adevăr moral-filosofic autentic. Eventuale reverberări sau influenţe din modele consacrate nu micşorează originalitatea propriei viziuni artistice, de urmărit cu interes în evoluţia presupusă……”
Geo Naum şi-a lansat cărţile la Tulcea, Pedeapsa de sine la Biblioteca judeţeană, în 22 decembrie 2009 şi în Bucureşti, în Clubul „La Scena”, Vera (februarie 2011) şi Năzărirea lui Haralamb (octombrie 2012). De asemenea şi-a prezentat ultimele două cărţi la Salonul Literar „Axis Libri” de la Biblioteca judeţeană din Galaţi.
Primele două cărţi sunt publicate şi în format electronic la Editura Corect Books, fiind accesibile în format pdf.
Geo Naum este un pseudonim literar, autorul neavând nici o legătură de rudenie cu scriitorul Gellu Naum.