Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Lansarea celei de-a doua sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare pe FLAG Delta Lansarea celei de-a doua sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare pe FLAG Delta
Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării, anunță lansarea celei de-a doua sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul Strategiei Plan... Lansarea celei de-a doua sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare pe FLAG Delta

Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării, anunță lansarea celei de-a doua sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul Strategiei Plan de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescaresti finantată prin Programul Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020: Prioritatea Uniunii nr. 4

Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale:

  • Măsura 1 – Diversificarea activității de pescuit si crearea de locuri de muncă in zona FLAG Delta Dună
  • Măsura 2 – Valorificarea patrimoniului natural și măsuri de protejare a mediului in zona FLAG Delta Dună
  • Măsura 3 – Promovarea bunăstării sociale, a inovării și a patrimoniului cultural al zonei.

Tipul apelului este competitiv cu termen limită de depunere.

Data şi ora începerii depunerii de proiecte: 15.06.2022, ora 12.00.

Data și ora închiderii depunerii de proiecte: 15.07.2022, ora 12.00.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune utilizând exclusiv aplicaţia My SMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul de timp menţionat anterior.

Cererea de finanțare împreună cu documentele suport anexate, se vor transmite sub semnătură electronică certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor fi denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

​            Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 2.675.100,00 lei (echivalentul a 600.000 EURO).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.292,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO).

Suma disponibilă în cadrul prezentului apel al Masurii 1 – Diversificarea activității de pescuit și crearea de locuri de muncă in zona FLAG Delta Dunării este de 5.500.000,00 lei, echivalentul a 1.111.942,25 euro.

Suma disponibilă în cadrul prezentului apel al Masurii 2 – Valorificarea patrimoniului natural si măsuri de protejare a mediului in zona FLAG Delta Dunării este de 3.500.000,00 lei, echivalentul a 707.599,61 euro.

Suma disponibilă în cadrul prezentului apel al Măsurii 3 – Promovarea bunăstării sociale, a inovării și a patrimoniului cultural al zonei este de12.928.253,62 lei, echivalentul a 2.613.722,09 euro.

Cursul de schimb INFOREURO este de 4.9463 LEI/ EURO, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/ 22.03.2022.

Vă așteptăm în număr cât mai mare și vă asigurăm atât de suportul nostru, cât și de o transparență totală. 

 

 

Manager Proiecte,

Valentin MOLDOVEANU