Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

LANSAREA PROIECTULUI „PROMOVAREA VALORILOR CULTURALE PRIN RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA PUNCTULUI MUZEAL CASA PANAGHIA, BABADAG” LANSAREA PROIECTULUI „PROMOVAREA VALORILOR CULTURALE PRIN RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA PUNCTULUI MUZEAL CASA PANAGHIA, BABADAG”
Comunicat de presă UAT Județul Tulcea implementează proiectul: „Promovarea valorilor culturale prin restaurarea și conservarea punctului muzeal Casa Panaghia, Babadag”, cofinanţat prin Programul Operaţional... LANSAREA PROIECTULUI „PROMOVAREA VALORILOR CULTURALE PRIN RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA PUNCTULUI MUZEAL CASA PANAGHIA, BABADAG”

Comunicat de presă

UAT Județul Tulcea implementează proiectul: „Promovarea valorilor culturale prin restaurarea și conservarea punctului muzeal Casa Panaghia, Babadag”, cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – “Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” – zona ITI DD.

Pentru finanţarea proiectului a fost semnat contractul de finanțare nr. 2001/07.05.2018, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014 – 2020 și UAT Județul Tulcea.

Valoarea totală a proiectului este de 3.165.065,48 lei din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.027.906,39 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în conservarea, protejarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural din judeţul Tulcea în vederea îmbunătățirii mediului urban.

Obiectivele specifice vizează: valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale prin restaurarea punctului muzeal „Casa Panaghia” Babadag sub aspect structural, funcţional şi arhitectural și includerea acestuia in circuitele turistice regionale, recum și creșterea numărului de turiști în orașul Babadag, respectiv județul Tulcea.

Durata de implementare a proiectului este de 54 luni (01.02.2017 – 31.07.2021).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Consiliul Judeţean Tulcea, Direcţia Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Manager proiect – Larisa LOVIN, 0240-502230.

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020