Lansarea proiectului „Punerea în valoare a potenţialului istoric prin restaurarea şi conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, judeţul Tulcea”

Comunicat de presă

UAT Județul Tulcea implementează proiectul: „Punerea în valoare a potenţialului istoric prin restaurarea şi conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, judeţul Tulcea”, cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5: “Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1: “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” – zona ITI DD.

Pentru finanţarea proiectului a fost semnat contractul de finanțare nr. 2448/18.06.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014 – 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 10.158.180,89 lei din care valoarea sumei nerambursabile este de 9.955.017,27 lei.

Obiectivul general al proiectului cu titlul „Punerea în valoare a potenţialului istoric prin restaurarea şi conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, judeţul Tulcea” este conservarea, protejarea  şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural din judeţul Tulcea în vederea îmbunătățirii mediului urban.

Obiectivele specifice vizează: valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale prin restaurarea punctului muzeal „Farul vechi din Sulina” sub aspect structural, funcţional şi arhitectural și includerea acestuia în circuitele turistice regionale, precum și creșterea numărului de vizitatori ai Farului Vechi din Sulina, respectiv creșterea numărului de turiști ai orașului Sulina și județului Tulcea.

Durata de implementare a proiectului este de 53 luni (01.09.2017 – 31.01.2022).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Consiliul Judeţean Tulcea, Direcţia Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Manager proiect –Daniel JECU, 0240-502232.

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020