Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Legea Prevenirii: Răgaz de trei luni pentru remedierea contravențiilor, noile case de marcat, obligatorii Legea Prevenirii: Răgaz de trei luni pentru remedierea contravențiilor, noile case de marcat, obligatorii
Pentru faptele care constituie contravenţii şi sunt prevăzute de anumite acte normative, este acordat contribuabililor un termen în care aceştia pot să corecteze neregulile... Legea Prevenirii: Răgaz de trei luni pentru remedierea contravențiilor, noile case de marcat, obligatorii

deputatul Radu Anișoara

Pentru faptele care constituie contravenţii şi sunt prevăzute de anumite acte normative, este acordat contribuabililor un termen în care aceştia pot să corecteze neregulile constatate și să se conformeze dispozițiilor legale.Răspund întrebărilor venite din partea numeroșilor cetățeni referitoare la felul în care se aplică Legea prevenirii adoptată de Parlament și aplicabilă încă de anul trecut.

Legea prevenirii, cunoscută inițial ca Legea prevenției, oferă firmelor găsite cu nereguli în timpul unui control, un răgaz de 90 de zile calendaristice pentru a-și corecta problemele constatate. Astfel, inspectorii de stat nu mai aplică amenzi la prima constatare a unei fapte, însă doar cu condiţia ca aceasta să fie una de natură contravenţională, nu de natură penală. Pentru faptele care constituie contravenţii şi sunt prevăzute de anumite acte normative, este acordat contribuabililor un termen în care aceştia pot să corecteze neregulile constatate și să se conformeze dispozițiilor legale.

Există și situații în care agentul constatator nu întocmește un plan de remediere și aplică doar sancțiunea avertismentului. Concret, sunt vizate următoarele cazuri: atunci când, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală sau în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă.

Totodată, este important să precizăm că un contribuabil poate beneficia de măsurile de prevenire o singură dată pentru fiecare faptă care constituie contravenție, într-un termen de trei ani.

Subliniem faptul că toate firmele care comercializează produse sau prestează servicii direct către populaţie au obligaţia de a fiscaliza toate încasările prin intermediul casei de marcat electronice fiscale şi de a se dota cu noile aparate de marcat prevăzute de cadrul normativ.

De curând, ANAF a precizat că vom putea vorbi despre conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic și  de transmiterea zilnică a informațiilor abia după finalizarea procesului de implementare la nivelul tuturor utilizatorilor.

Aștept în continuare opiniile, întrebările, obsevațiile, propunerile tuturor celor interesați pentru a veni cu informații și potențiale inițiative legislative.

Deputat Radu Anișoara