Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

LICITAŢIA PENTRU CONSTRUCŢIA PODULUI PESTE DUNĂRE A DEMARAT OFICIAL SÂMBĂTĂ LA ORA 13,30! IATĂ CÂND SE ÎNCHEIE LICITAŢIA ŞI CĂT VOR DURA LUCRĂRILE LICITAŢIA PENTRU CONSTRUCŢIA PODULUI PESTE DUNĂRE A DEMARAT OFICIAL SÂMBĂTĂ LA ORA 13,30! IATĂ CÂND SE ÎNCHEIE LICITAŢIA ŞI CĂT VOR DURA LUCRĂRILE
În premieră pentru istoricul încărcat al viitorului pod, s-a ajuns oficial la demararea licitaţiei pentru proiectare şi execuţie. Anunţul postat pe portalul de achiziţii... LICITAŢIA PENTRU CONSTRUCŢIA PODULUI PESTE DUNĂRE A DEMARAT OFICIAL SÂMBĂTĂ LA ORA 13,30! IATĂ CÂND SE ÎNCHEIE LICITAŢIA ŞI CĂT VOR DURA LUCRĂRILE

podÎn premieră pentru istoricul încărcat al viitorului pod, s-a ajuns oficial la demararea licitaţiei pentru proiectare şi execuţie. Anunţul postat pe portalul de achiziţii publice de către autoritatea contractanta – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. precizează că obiectivul principal îl reprezintă proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru construcţia Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila, în conformitate cu condiţiile de contract FIDIC Galben iar ca loc de executare, judeţele Tulcea şi Brăila.
Durata contractului este de: 18 luni perioada de proiectare (ce poate scădea până la 12 luni în funcţie de perioada de proiectare ofertata), 36 luni perioada de execuţie a lucrărilor şi min 60 de luni perioada de garanţie a lucrărilor (ce poate creşte până la 120 luni în funcţie de perioada de garanţie ofertata)

Contractul prevede proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcţie a următoarelor:
– Un viaduct de acces cu o lungime de 110,00 m lungime. Viaductul este urmat de podul suspendat peste Dunăre, structura principală din cadrul Proiectului.
– Podul suspendat are o lungime totală de de 1.974,30 m cu o deschidere centrală de 1.120,00 m şi două deschideri laterale de 489,65 şi 364,65 m. Gabaritul pe verticală va fi de 38 m de la nivelul de inundaţii maxim îndeplinind criteriile de navigaţie pe Dunăre.
– Podul este urmat de un al doilea viaduct de 110 m lungime, care se termină la km 6+680,30.
– Un drum principal cu o lungime de 19,095 km şi un drum de legătură cu DN22 Smârdan – Macin în lungime de 4,328 km.
AC îşi rezerva dreptul de a efectua modificări ale contractului în temeiul art. 221 din L98/2016 cu privire la următoarele aspecte: modificări generate de solicitări ale proprietarilor reţelelor de utilităţi; modificări ale culoarului/coridorului de expropriere; modificări ale duratei de execuţie ca urmare a apariţiei unor elemente independente de voinţa Beneficiarului sau Antreprenorului; modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificări generate de cerinţe ale autorităţilor de mediu; modificări generate de autorităţi locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizaţii; modificări generate de acorduri, convenţii, înţelegeri ale statului/autorităţilor locale cu alte state; modificări generate de aplicarea legii monumentelor istorice; modificări generate de optimizarea proiectului tehnic de execuţie; modificări generate de includerea de noi subcontractanti şi/sau înlocuirea subcontractantilor iniţiali; modificări generate de schimbarea personalului cheie; modificări generate de expertize tehnice; modificări ale valorii minime a CIP-ului; modificări generate de cerinţe privind cercetare şi lucrări arheologice.
Aceste modificări pot fi realizate ulterior semnării contractului, în condiţiile prevăzute de HG nr. 1405/2010 şi Ordinul MT 146/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi numai în situaţia în care acestea nu se încadrează în prevederile art. 221, alin (7) din Legea 98/2016.
De asemenea, în sensul art. 221 din L98/2016, AC poate prelungi durata contractului de achiziţie publică. Motivele prelungirii duratei contractului ce pot surveni în timpul derulării contractului: procesul de expropriere nu este integral finalizat; necesitatea realizării de exproprieri suplimentare; descoperirea unor reţele de utilităţi care nu au fost menţionate în avizele iniţiale emise de proprietarii reţelelor de utilităţi; identificarea de situri arheologice suplimentare faţă de cele identificate; mobilizarea slabă şi îndelungată a Antreprenorului; neidentificarea într-un timp rezonabil a unor experţi cheie care să înlocuiască personalul cheie iniţial în aceleaşi condiţii impuse prin Documentaţia de Atribuire; condiţii meteo nefavorabile; necesitatea executării unor lucrări suplimentare care nu au fost prevăzute în contractul iniţial; întârzieri în obţinerea de avize/autorizaţii; cerinţe suplimentare din partea beneficiarilor sau a proprietarilor de reţele de utilităţi; întârzieri cauzate de autorităţile locale; diverse cerinţe ale autorităţilor locale/centrale; diverse cerinţe ale autorităţilor de mediu; modificări legislative sau de norme tehnice/normative/standarde/stas-uri; optimizări ale proiectului tehnic de execuţie care sunt în avantajul Beneficiarului; mobilizarea slabă şi îndelungată a subcontractorilor (în special cei de utilităţi); necesitatea realizării de expertize tehnice. Mai multe informaţii se regăsesc în condiţiile de contract.
Valoarea estimată fără TVA: 2,025,494,965 RON
Ofertantul trebuie să demonstreze că a elaborat şi/sau revizuit în ultimii 20 ani* unul sau mai multe Proiecte Tehnice pentru lucrări de construcţie nouă de pod suspendat/hobanat cu cel puţin o deschidere între stâlpii de susţinere de minim 300 de metri şi având un profil transversal de minim 4 benzi de circulaţie.
“Am crezut în realizarea acestui proiect, ne-am străduit să îndeplinim toate condițiile impuse de legislația europeană pentru finanțarea acestui pod care părea o himeră. Nu, nu a fost ușor dar dacă lucrurile se derulează în acest ritm pot spune că dezvoltarea Județului Tulcea este pe drumul cel bun. Doamne ajută” a declarat Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Județean Tulcea.