Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Licitația pentru decolmatarea complexelor Gorgova-Uzlina și Roşu-Puiu a fost anulată! Licitația pentru decolmatarea complexelor Gorgova-Uzlina și Roşu-Puiu a fost anulată!
Lucrările de execuție a  lucrărilor de reconstructie ecologica aferente proiectului ,,Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea... Licitația pentru decolmatarea complexelor Gorgova-Uzlina și Roşu-Puiu a fost anulată!

Lucrările de execuție a  lucrărilor de reconstructie ecologica aferente proiectului ,,Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice – Complexele lacustre: Gorgova-Uzlina, Roşu-Puiu” nu vor demara prea repede, deși existăfonduri alocate. Asta deoarece licitația inițiată de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării a fost anulată la finele lunii martie, deoarece : „Au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme“.

Astfel, procedura urmează să fie reluată.

În ce constă proiectul accesat

Descriere succintă: Avand in vedere contractul de finanțare nr. 273 din 27.09.2019, prin care se obtine finanatre pentru Proiectul ,,Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice – Complexele lacustre: Gorgova-Uzlina, Roşu-Puiu” Cod MySMIS 2014+ 120890, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, este necesara achizitia serviciilor de specialitate privind managementul financiar al proiectului. Prin realizarea lucrarilor se urmareste atingerea urmatoarelor scopuri: Ø mentinerea starii ecologice bune a ecosistemelor acvatice prin imbunatirea circulatiei apei; Ø crearea conditiilor, in cazul unei secete prelungite, de evadare a faunei piscicole din lacurile cu volum de apa redus in canalele si bratele cu adancime mare, ameliorarea calitatii apei si starii trofice a habitatelor naturale; Ø limitarea fenomenului de eutrofizare prin stoparea surselor de imbogatire a apei cu nutrienti. Iar odata cu aceastea se vor atinge si aceste beneficii pentru localitatile limitrofe: Ø accesul navelor sanitare si a celor de la pompieri pentru a interveni in situatii de urgenta; Ø aprovizionarea comunei cu furaje pentru animale cat si pentru a se putea livra animalele disponibile catre abatoarele specializate; Ø aprovizionarea comunei cu alimente si materiale de constructii; Lucrările propuse prevăd refacerea / îmbunătăţirea circulaţiei apei în reţeaua hidrografică, precum şi a conectivităţii unor canale şi lacuri la reţeaua de canale principale, în condiţiile de niveluri scăzute ale apelor Dunării, în scopul îmbunătăţirii regimului de scurgere şi asigurarea unui grad ridicat de împrospătare a apei. Încetinirea procesului de colmatare a lacurilor prin crearea de capcane de aluviuni urmare reprofilării secţiunii unor canale existente, în sensul adâncirii lor. ETAPE DE LUCRU: Investiția cuprinde 2 obiecte de construcții: Obiectul nr. 1 – Lucrări de amenajare teren Obiectul nr. 2 – Lucrări hidrotehnice de reconstrucție ecologică Conform Bugetului proiectului, valoarea totala a achiziției este: 7.971.066,98 lei fără TVA, defalcata dupa cum urmeaza: – 379.574,62 lei fara TVA – cheltuieli cu amenajarea terenului;(CAP.I) – 7.155.496,39 lei fara TVA – cheltuieli cu realizare lucrari reconstructie ecologica;(CAP.IV) – 435.995,97 lei fara TVA – cheltuieli cu organizarea de santier;(CAP.5.1.)