LIGIA DIMA, NUMITĂ OFICIAL ÎN FUNCȚIA DE MANAGER AL BIBLIOTECII JUDEȚENE

Biblioteca județeană „Panait Cerna “are manager „cu acte în regulă “, după ce consilierii județeni au aprobat ieri în unanimitate proiectul de hotărâre ce validează practic concursul organizat pentru acest post.
Conform hotărârii adoptate, începând cu data de 01 decembrie 2018, doamna Dima Ligia se numeşte în funcţia de manager la Biblioteca Judeţeană „Panait Cerna” Tulcea, pentru o perioadă de 5 ani, cuprinsă în intervalul 01.12.2018 – 01.12.2023. Doamna Dima Ligia va exercita funcţia de manager al Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea, în baza unui contract de management, încheiat cu preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.
În perioada 25.09.2018-14.11.2018, Consiliul Județean Tulcea a organizat concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Județeană „Panait Cerna”.
În conformitate cu procesul verbal final al concursului, înregistrat la Consiliul Județean Tulcea cu nr. 16169/14.11.2018, doamna Dima Ligia a fost declarată câștigătoarea concursului.
Rezultatul final al concursului, proiectul de management câștigător și durata pentru care se va încheia contractul de management de la Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea a fost aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 374/15.11.2018, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5) din O.U.G. nr. 189/2008.
Conform art. 22 alin. (1) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, câștigătorul concursului de proiecte de management și ordonatorul principal de credite au obligația de a negocia, pe baza proiectului de management, clauzele contractului de management. De asemenea, Caietul de Obiective aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 315/13.09.2018, prevede ca durata de management este de 5 ani.
În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor menționate, clauzele contractului de management, se vor negocia, pe baza proiectului de management câștigător, între președintele Consiliului Județean Tulcea și doamna Dima Ligia, iar contractul de management pentru Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea se va încheia pe o perioadă de 5 ani.