Lucas Medical Center oferă servicii medicale în regim de spitalizare de zi