Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

MARELE JAF PDL ŞI LA TULCEA: PESTE CINCI MILIOANE DOAR PRIMĂRIA ŞI CJ! MARELE JAF PDL ŞI LA TULCEA: PESTE CINCI MILIOANE DOAR PRIMĂRIA ŞI CJ!
Inspectorii Curţii de Conturi au descoperit prejudicii de milioane de lei în urma controalelor efectuate în instituţiile conduse de Constantin Hogea şi Victor Tarhon.... MARELE JAF PDL ŞI LA TULCEA: PESTE CINCI MILIOANE DOAR PRIMĂRIA ŞI CJ!
Cei doi lideri PDL, pe vremea cand respirau usor

Cei doi lideri PDL, pe vremea cand respirau usor

Inspectorii Curţii de Conturi au descoperit prejudicii de milioane de lei în urma controalelor efectuate în instituţiile conduse de Constantin Hogea şi Victor Tarhon.
Cei doi lideri PDL-isti au călcat legea în picioare, considerând bugetul public feuda proprie, necrezând probabil că vor ajunge să fie traşi la răspundere. Banul public a zburat la clientela politică, iar acum responsabilii vor trebui să plătească. Dacă la nivel naţional „marele jaf PDL-ist “, aşa cum a fost numit, a adus un prejudiciu de aproximativ 900 de milioane de euro, la nivelul judeţului Tulcea suma a depăşit cu mult un milion de euro numai la nivelul Primăriei şi Consiliului Judeţean! Mai exact, Curtea de Conturi a constatat prejudicii totale la cele două instituţii în valoare de 5.119.000 lei.
Concret, inspectorii au descoperi plata nejustificatã, de cãtre UAT Jude. Ul Tulcea, la obiectivele de investiţii „Reabilitare DJ 222 Tulcea – Sarichioi – Enisala” şi „Execuţie DJ 229P Jurilovca – Cetatea Argamum”, a unor lucrãri raportate că efectiv realizate şi recepţionate, dar neidentificate faptic pe teren cu ocazia verificãrilor efectuate. Valoarea tepei? Un fleac, 565.000 de lei.
Printre multe altele, mai sare în ochi o lucrare, plata nejustificatã, de cãtre Direcţia Generalã de Asistentă
Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, la obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare si recompartimentare Centrul Maternal Tulcea”, a unor lucrãri raportate că efectiv realizate şi recepţionate, dar neefectuate faptic, precum şi plată, către salariaţii Direcţiei Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, a unor sume neprevăzute de legislaţia în vigoare. Prejudiciul constatat:1.454.000 lei.
Deşi se lauda destul de rar, cam de cinci-şase ori pe zi cu expertiza lui, fostul preşedinte Tarhon a fost cam varza la capitolul organizare internă, după cum au constatat inspectorii.
Astfel, s-a constatat că în cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Tulcea nu a fost organizatã activitatea de control intern, în sensul cã nu s-a urmãrit implementarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.
În cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Tulcea nu a fost organizatã activitatea de control intern, în sensul că nu s-a urmărit implementarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
Astfel, la nivelul UAT Judeţul Tulcea, nu a fost parcursa nici una din etapele de organizare şi implementare ale sistemului de control intern în cadrul entităţii, şi anume: constituirea prin ordin/decizie emis (a) de conducătorul entităţii a unei comisii aflate în coordonarea acestuia având atribuţii de monitorizare şi îndrumare metodologică pentru implementarea controlului intern, elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern pe fiecare compartiment din entitate ţinând cont
De particularităţile cadrului legislativ, organizaţional personal, precum şi de standardele de control intern.
Dar, spun unii, nimeni nu a dorit întărirea auditului intern, nu de alta, dar ar fi constatat din timp ceea ce a constatat Curtea de Conturi…
Ca măsuri, inspectorii de conturi au dispus recuperarea prejudiciilor, la capitolul bani, urmând ca procurorii să stabilească dacă merge careva şi la puşcărie…

Mâine ne vom delecta cu marele jaf din ograda primarului Hogea, unul chiar mai mare decât cel din ograda lui Tarhon, ca de, un lucru nu a suportat primarul în patru ani de zile, să fie sub preşedintele CJ şi PDL…
PS. Desigur, ceva nereguli au fost descoperite şi la Primarii conduse de liberali sau PSD-isti, însă în proporţie covârşitoare acestea sunt legate doar de nerespectarea unor proceduri şi nu de jefuirea bugetului local.De altfel ar fi fost şi imposibil aşa ceva, având în vedere că, conducerea PDL a judeţului a avut grijă să nu creeze tentaţii prin alocări de fonduri consistente pentru respectivele Primarii…