Măsurile ce vor fi luate de Inspectoratul de Jandarmi Tulcea pentru asigurarea climatului de ordine publică în perioada premergătoare şi în timpul sărbătorilor pascale

Premergător şi pe timpul sărbătorilor pascale, ca în fiecare an, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea va acţiona pentru îndeplinirea următoarelor obiective:

  • asigurarea ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor cultural-artistice, promoţionale, religioase şi a altor asemenea care se vor desfăşura în spaţiul public cu implicarea unor aglomerări de persoane;
  • monitorizarea spaţiului public, îndeosebi a locurilor şi zonelor ce polarizează un public numeros, unde există preliminări privind existenţa unor surse de riscuri şi ameninţări la adresa siguranţei cetăţenilor şi securităţii obiectivelor unde funcţionează instituţii importante pentru activitatea statului / administraţiei publice locale;
  • protecţia avutului public şi privat şi menţinerea unui climat se siguranţă civică corespunzător, prin participarea la menţinerea ordinii şi siguranţei publice şi la acţiuni poliţieneşti pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale asociate perioadei premergătoare sărbătorilor pascale (ex.: furturi de animale, furturi din gospodării,, braconaj piscicol);
  • intensificarea colaborării interinstituţionale pentru gestionarea eficientă a activităţilor de control şi verificare în domeniul legislaţiei muncii, silviculturii, pisciculturii şi protecţiei mediului;
  • sprijinirea autorităţilor publice locale în ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse potrivit competenţei pe linia verificării condiţiilor de desfacere şi comercializare a produselor perisabile specifice perioadei.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, I.J.J. Tulcea va întocmi un plan propriu de măsuri care va cuprinde şi direcţiile principale de acţiune emanate din Planul general de măsuri al M.A.I. pentru asigurarea climatului de ordine publică în perioada premergătoare şi în timpul sărbătorilor pascale şi Planul subsecvent de măsuri al I.G.J.R..

Cele mai importante manifestări din spaţiul public vor fi reprezentate de slujbele religioase din perioada 01-08.04.2018, ce vor avea loc la toate unităţile de cult creştin-ortodox. Pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale ce se pot săvârşi în spaţiile adiacente acestora, I.J.J. Tulcea şi I.P.J. Tulcea vor stabili de comun acord sarcinile şi responsabilităţile ce le revin pentru monitorizarea locaţiilor (bisericile din localităţile urbane şi mânăstirile Cocoş, Celic-Dere şi Saon) şi intervenţia operativă pentru soluţionarea sesizărilor prin SNUAU 112 sau altor forme de sesizare a organelor de ordine publică, în legătură cu desfăşurarea manifestărilor religioase asociate Deniilor şi Învierii Domnului.

„De altfel, cea mai mare concentrare de forţe şi mijloace ale unităţii se va înregistra în perioada 06-09.04.2018, perioada în care un număr mare de cetăţeni se vor deplasa în zonele folosite în mod tradiţional pentru petrecerea timpului liber (ex.: Delta Dunării, pădurea Bididia, pădurea Somova, zona forestieră din proximitatea localităţii Niculiţel, popasul turistic 2 Iepuraşi şi zona proximă cabanei Sinaia Dobrogei din oraşul Babadag, Parcul Naţional Munţii Măcinului). În acest context, în perioada menţionată, personalul din structurile operative ale unităţii noastre va acţiona în aceste zone, atât în mod independent cât şi în cooperare cu poliţişti din cadrul I.P.J. Tulcea, comisari din cadrul Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi inspectori ecologi ai A.R.B.D.D., pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică corespunzător şi verificarea respectării prevederilor legale în privinţa legislaţiei silvice şi a activităţii de picnic“.

INSPECTORUL ŞEF

AL INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN TULCEA

 Colonel

BORDEI Ion