MEDICII DIN REPUBLICA MOLDOVA, SOLUȚIA PENTRU REZOLVAREA CRIZEI DE PERSONAL.CE SPUNE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Anișoara Radu, deputat PSD Tulcea

„Rezolvarea deficitului de medici din județul Tulcea” a fost tema unei interpelări transmise de deputatul tulcean Anișoara Radu Ministerului Sănătății, cu scopul de a rezolva în parte măcar criza de personal medical care se resimte și la Tulcea.
O soluție imediată ar putea fi atragerea de medici specialiști din Republica Moldova, după rezolvarea procedurilor legale.
„După cum ştiţi, fenomenul migraţiei medicilor şi asistenţilor medicali este în continuare de ne stopat, absolvenţii facultăţilor de medicină nu completează locurile pentru medicii rezidenţi, iar dintre cei care îşi fac rezidenţiatul la Tulcea foarte puţini rămân după finalizarea acestuia. În aceste condiţii, autorităţile locale şi judeţene din Tulcea nu au pârghiile necesare pentru a rezolva problema deficitului de cadre medicale şi sanitare, spre exemplu primarii din comunele Peceneaga şi Dorobanţu mi-au solicitat să le rezolv problema cu medicul de familie care a plecat la Constanţa.
Pentru rezolvarea situaţiei prezentate, vă rog să analizaţi o serie de propuneri menite să soluţioneze această criză accentuată de medici din judeţul Tulcea:
Permiterea medicilor din Republica Moldova, generalişti şi specialişti, să profeseze în România. Aceştia sunt vorbitori de limba română, comunicarea fiind asigurată din start, mai ales cu persoanele vârstnice.
Medicii generalişti din Republica Moldova să poată profesa ca medici de familie în România, fără să fie condiţionaţi de efectuarea rezidenţiatului pentru medicina de familie.
Medicii din judeţul Tulcea care îşi desfăşoară activitatea în mediu rural de uscat să beneficieze de acelaşi spor ca şi medicii care profesează în Delta Dunării. Este necesar acest lucru pe fondul scăderii natalităţii, precum şi a procentului mare al persoanelor vârstnice, a celor singure şi nedeplasabile.
Creşterea veniturilor obţinute de medicii din mediul rural, tariful per capita. Aceştia pleacă deoarece veniturile salariale nu le acoperă cheltuielile, în condiţiile în care medicii de familie suportă toate cheltuielile de întreţinere cu cabinete şi salariile asistentelor din sumele primite în urma contractelor cu CAS “se precizează în interpelarea deputatului Anișoara Radu.

CE SPUNE MINISTERUL

„Referitor la întrebarea/interpelarea dvs. privind „rezolvarea deficitului de medici din județul Tulcea”, vă comunicăm următoarele:

Constituirea comisiilor mixte este în curs de derulare și estimăm că în ultima decadă a lunii martie să înaintăm către acestea dosarele spre a fi analizate conform metodologiei prevăzute de H.G. nr. 764/2017.
Procedura de recunoaștere a titlurilor prevăzute de normă sus menționată este similară cu procedura de recunoaștere a titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și SUA în sensul că, în ambele situații, comisia de echivalare, constituită din membri ai comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și ale Colegiului Medicilor România, analizează și stabilesc dacă formarea de medic specialist pentru care se solicită recunoașterea s-a efectuat în condiții de studiu și practică medicală care asigură competența profesională a titularului cel puțin similară cu competența profesională a medicilor pe plan național “.