Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Modificări survenite la Ordinul privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017 Modificări survenite la Ordinul privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării informează despre publicarea în Monitorul Oficial nr. 269/18 aprilie 2017 a Ordinului comun al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale... Modificări survenite la Ordinul privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017

plaseleprindtotAdministraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării informează despre publicarea în Monitorul Oficial nr. 269/18 aprilie 2017 a Ordinului comun al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Mediului cu nr. 95/627/aprilie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrului mediului, nr.12/144/2017privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017, după cum urmează:

La articolul 9, alineatul (3) vaaveaurmătorulcuprins:

,,(3) Se interzicefolosireauneltelor de pescuit de tip setcăînbălţile, lacurile, gârleleşicanalele de peteritoriulRezervaţieiBiosferei<< Delta Dunării>>, înperioada 1 iunie-31 august inclusiv .”

Textul integral al Ordinuluiprivindprohibiţiapescuituluiînanul 2017estedisponibilpe site-uloficial al ARBDD: http://www.ddbra.ro/documente/admin/2015/ORDIN_PROHIBITIE_2017.pdf.