Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Noi case de tip familial la Tulcea Noi case de tip familial la Tulcea
În ședința ordinară de mâine, consilierii județeni vor vota proiectul de hotărâre privind darea unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Tulcea în... Noi case de tip familial la Tulcea

În ședința ordinară de mâine, consilierii județeni vor vota proiectul de hotărâre privind darea unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Tulcea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea.

La momentul de față, legislația în vigoare impune asumarea unui proces de desființare a centrelor de plasament de tip vechi care îngrijesc un număr mare de copii.

În decursul timpului s-a constatat că o parte dintre aceste instituţii nu asigură condiţiile de îngrijire necesare, confruntându-se cu probleme în asigurarea de servicii de calitate corespunzătoare pentru copii, fie că ne referim la infrastructură sau la dimensiunile instituţiei, fie că ne referim la personal sau la tipurile de activităţi.

În ultimii ani, instituţiile clasice de mare capacitate au fost închise sau reorganizate, în încercarea de a reduce numărul de copii protejaţi și pentru a le putea oferi acestora un mediu cât mai apropiat de cel familial. În această situaţie se află si Centrul de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever Pelican Tulcea, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea. Centrul are o capacitate de 70 de locuri şi se adresează copiilor cu handicap proveniţi atât din municipiu, cât şi de pe raza judeţului. Structura actuală a Centrului de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever Pelican, privită atât din punct de vedere al diversităţii diagnosticelor, cât şi al numărului de beneficiari în spaţiul de locuit, nu corespunde standardelor minime obligatorii, fapt ce impune închiderea acestei instituţii.

Tipurile de servicii sociale alternative de protecție, propuse pentru a prelua atribuțiile de îngrijire a copiilor proveniți din Centrul de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever Pelican sunt casele de tip familial.

În realizarea acestui obiectiv, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea a identificat ca partener cu expertiză și disponibilitate de a se implica în procesul de închidere și reorganizare a acestui tip de centru de plasament, Fundația SERA România. Menționăm că, în anul 2014, SERA Romania, în urma unui parteneriat cu Consiliul Județean Tulcea și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea a contribuit la închiderea unui centru de plasament similar (CSS Grădinari) prin construcția și dotarea a două dintre cele trei case de tip familial în care au fost transferați beneficiarii cu dizabilități ai centrului desființat.

În baza Hotărârii Consiliul Judeţean Tulcea nr. 136/30.09.2022 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale – Județul Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea și Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, cu Fundația SERA ROMÂNIA în vederea închiderii Centrului de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever Pelican și înființarea a două case de tip familial, s-a încheiat Convenția de asociere nr. 16161/30.09.2022.

Prin această Convenție, Județul Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea și Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea se obligă să permită și să înlesnească, Fundației „Sera România” construirea și amenajarea (dotarea) celor două case de tip familial pe terenul pus la dispoziție de Unitatea Administrativ Teritorială – Judeţul Tulcea, pe baza proiectelor şi studiilor realizate de către Fundație și să co-finanțeze construcția caselor cu echivalentul în lei, a sumei de 200.000 euro, din bugetul judeţului Tulcea iar Fundația SERA ROMÂNIA va contribui cu suma de 500 000 euro.

La finalizarea lucrărilor celor două case de tip familial, se va încheia un proces-verbal de recepţie iar bunurile mobile care reprezintă dotările şi amenajările imobilelor respective vor fi transferate în baza unui protocol de transfer încheiat între Fundaţia „SERA ROMÂNIA”, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea şi Unitatea Administrativ Teritorială – Judeţul Tulcea. Casele de tip familial intră în domeniul public al judeţului Tulcea şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, în condiţiile legii si vor respecta cerințele si standardele impuse de dispoziţiile legale in vigoare.

La solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, Comuna Nufăru își exprimă acordul de principiu cu privire la derularea  procedurii de transfer al unui teren în domeniul public al județului Tulcea, pentru construirea a două case de tip familial, pe teritoriul Comunei Nufăru.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea solicită Consiliului Județean Tulcea sprijinul în realizarea obiectivului Convenției de asociere, prin preluarea, în domeniul public al Județului Tulcea, a terenului situat în intravilanul Satului Malcoci – Comuna Nufăru, în suprafață de 2000 mp, în vederea construirii celor două case de tip familial.