Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Consilierii județeni reuniți în ședința ordinară programată pentru data de 30 septembrie vor dezbate și vor supune votului proiectul de hotărâre referitor la asocierea...

Consilierii județeni reuniți în ședința ordinară programată pentru data de 30 septembrie vor dezbate și vor supune votului proiectul de hotărâre referitor la asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale – judeţul Tulcea, prin Consiliului Judeţean Tulcea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, cu Fundaţia „SERA ROMÂNIA” în vederea închiderii Centrului de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever Pelican și înființarea a două case de tip familial.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului propune încheierea unei convenţii de asociere cu Fundaţia „SERA ROMÂNIA” în vederea închiderii Centrului de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever Pelican și înființarea a două case de tip familial.
Continuarea procesului de reformă privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în conformitate cu Strategia Națională, legislaţia în domeniu și Standardele Minime Obligatorii pentru serviciile sociale, impune asumarea unui proces de desființare a centrelor de plasament de tip vechi care îngrijesc un număr mare de copii. În decursul timpului s-a constatat că o parte dintre aceste 2 instituţii nu asigură condiţiile de îngrijire necesare, confruntându-se cu probleme în asigurarea de servicii de calitate corespunzătoare pentru copii, fie că ne referim la infrastructură sau la dimensiunile instituţiei, fie că ne referim la personal sau la tipurile de activităţi.
În ultimii ani, instituţiile clasice de mare capacitate au fost închise sau reorganizate, în încercarea de a reduce numărul de copii protejaţi și pentru a le putea oferi acestora un mediu cât mai apropiat de cel familial. În această situaţie se află si Centrul de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever Pelican Tulcea, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea.
Centrul are o capacitate de 70 de locuri şi se adresează copiilor cu handicap proveniţi atât din municipiu, cât şi de pe raza judeţului. În prezent un număr de 35 de copii și tineri au stabilită măsură de protecție în acest centru de plasament, 32 fiind încadrați în grad de handicap grav. Alături de aceștia sunt îngrijiți un număr de 8 beneficiari adulți care vor trebui transferați în centre de îngrijire pentru adulți.
Structura actuală a Centrului de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever Pelican, privită atât din punct de vedere al diversităţii diagnosticelor, cât şi al numărului de beneficiari în spaţiul de locuit, nu corespunde standardelor minime obligatorii, fapt ce impune închiderea acestei instituţii.
Având în vedere faptul că acei beneficiari care sunt apți pentru școlarizare, frecventează cursurile Școlii Speciale Gimnaziale nr. 14 Tulcea, aceste case de tip familial trebuie înființate în municipiul Tulcea. Un alt argument al înființării caselor de tip familial în municipiu este acela că, datorită problemelor medicale grave ale beneficiarilor, personalul din cadrul Centrului de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever Pelican este specializat în serviciile necesare acestora. Este vorba de infirmieri, educatori, asistenți medicali, psihologi, kinetoterapeuți a căror activitate este vitală în gestionarea complexă a activităților de îngrijire, recuperare și reabilitare.
În realizarea acestui obiectiv, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea a identificat ca partener cu expertiză și disponibilitate de a se implica în procesul de închidere și reorganizare a acestui tip de centru de plasament, Fundația SERA România.
Amintim că, în anul 2014, SERA Romania, în urma unui parteneriat cu Consiliul Județean Tulcea și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea a contribuit la închiderea unui centru de plasament similar (CSS Grădinari) prin construcția și dotarea a două dintre cele 3 case de tip familial în care au fost transferați beneficiarii cu dizabilități ai centrului desființat.
Prin convenţia de asociere ce urmează a fi încheiată, Consiliul Judeţean Tulcea si Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea se obligă să permită și să înlesnească, Fundației „Sera România” construirea si amenajarea (dotarea) celor 2 (doua) case de tip familial pe terenul pus la dispoziție de Unitatea Administrativ Teritorială – judeţul Tulcea, pe baza proiectelor şi studiilor realizate de către Fundație și să co-finanțeze construcția caselor cu echivalentul în lei, a sumei de 200.000 euro, din bugetul judeţului Tulcea.