Noi decizii privind desfășurarea activității scolare!

H O T Ă R Â R E A Nr. 67

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului Tulcea nr.204/27.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară în ziua de 12.03.2021.

Având în vedere:

– Prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,

Cu modificările şi completările ulterioare;

– Prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura

Organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de

Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

– Prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor

Pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații

De risc epidemiologic și biologic;

– Prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 35 din 11 februarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe Teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe

Durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Prevederile Ordinului Ministrului Educației şi Cercetării şi Ministrului Sănătăţii nr.3235/93/2021

Pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii

De siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi

Completările ulterioare;

Luând în considerare adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea nr. 1859/12.03.2021, privind Propunerile Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ referitoare la scenariile de funcționare,

Suspendarea/reluarea cursurilor, cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea precum şi cu

Avizul Consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 La propunerile unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, ca urmare a ratei incidenței cumulate la 1.000 de locuitori,

Pentru următoarele unități de învățământ se modifică scenariile de funcționare, astfel:

1. Ȋncepând cu data de 15.03.2021, ca urmare a ratei incidenței cumulate la 1.000 de locuitori,

Vor trece din scenariul 1 (VERDE), în scenariul 3 (ROȘU), conform Anexei 3:

Școala Gimnazială „Ion Creangă” I.C. Brătianu;

2. Ȋncepând cu data de 15.03.2021, ca urmare a ratei incidenței cumulate la 1.000 de locuitori,

Vor trece din scenariul 2 (GALBEN), în scenariul 3 (ROȘU), conform Anexei 3:

Liceul Tehnologic Topolog, împreună cu structurile: Școala Primară Sâmbăta

Nouă, Școala Gimnazială Făgărașu Nou, Grădinița cu Program Normal Luminița.

Scenariul ROȘU presupune:

a) Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar;

b) Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

Art.2 Ȋncepând cu data de 15.03.2021, ca urmare a ratei incidenței cumulate la 1.000 de locuitori,

Vor trece din scenariul 2 (GALBEN), în scenariul 1 (VERDE), conform Anexei 1:

Școala Gimnazială Dăeni;

Școala Gimnazială Ceatalchioi;

Școala Gimnazială Crișan, împreună cu structurile: Școala Gimnazială Mila 23,

Școala Primară Caraorman;

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Grindu.
Scenariul 1 (VERDE) presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de
învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, când incidența cumulată în ultimele 14
zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori.
h) Art.3 Își va suspenda cursurile școlare cu prezență fizică, pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 15.03.2021, până la data de 28.03.2021, ca urmare a depistării unui caz confirmat de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, potrivit art. 9, alin. 3 din Ordinul Ministrului Educației şi Cercetării şi Ministrului Sănătăţii nr.3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, următoarea unitate de învățământ, conform Anexei 2:
• Școala Gimnazială Hamcearca – clasele V-VI și VII-VIII, în regim simultan – 42
elevi;
Art.4 Își vor suspenda cursurile școlare cu prezență fizică, pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 15.03.2021, până la data de 28.03.2021, ca urmare a depistării unor cazuri confirmate de
îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, potrivit art. 9, alin. 1, lit. (c) din Ordinul Ministrului Educației şi Cercetării şi Ministrului Sănătăţii nr.3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, următoarea unitate de învățământ, conformAnexei 2:
• Școala Gimnazială nr. 12 – Tulcea – clasa a VIII-a B – 27 elevi;
• Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Tulcea – clasa a VIII-a – 24 de elevi.
În situaţiile prevăzute la art.3 şi 4, procesul de învăţământ continuă în sistem online.
Art.5 Începând cu data de 15.03.2021, își vor relua cursurile cu prezență fizică, următoarele unități de învățământ:
• Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea – clasa a IV-a – 31 elevi;
• Grădinița nr. 3 Step by Step – 9 grupe cu 201 preșcolari.
Art.6 Hotărârile Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea privind scenariile de funcţionare pe parcursul anului şcolar, se actualizează săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, în funcţie
de rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la 1.000 de locuitori.

Art.7 Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea va comunica prezenta hotărâre către unităţile de învăţământ şi instituţiile conexe din subordine.
Art.8 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al Judeţului Tulcea, prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor instituţiilor, pentru punere în aplicare.

Emisă astăzi, 12 martie 2021