NOI FACILITĂȚI ȘI STIMULENTE PENTRU MEDIUL PRIVAT, APROBATE ÎN CAMERA DEPUTAȚILOR

Anișoara Radu, deputat PSD Tulcea

Legea Internshipului, un nou program de sprijinire a angajatorilor care încadrează șomeri sau asistați sociali da și votul final pe proiectul ce aprobă încetarea dreptului la ajutor social pentru cei ce refuză un loc de muncă, vin în ajutorul mediului de afaceri, ţinând cont și de criză de mănă de lucru, precizează deputatul Anișoara Radu, membru al Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților.

Legea Internshipului a fost votată în Camera Deputaților cu 273 de voturi pentru, miercuri 20 iunie 2018.
„Legea Internshipului stabilește modalităţile de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, în scopul dezvoltării aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților din domeniul în care se organizează programul de internship, al dobândirii de experiență profesională și al facilitării tranziției de la sistemul de educație, la piața muncii. Organizaţia Gazdă care are încadraţi cel mult 20 salariaţi poate încheia simultan două contracte de internship. Durata unui program de internship este de maxim 710 de oră pe parcursul a 6 luni consecutive. Conform art.8alin 1Internul are dreptul la o indemnizaţie pentru internship, plătită de organizaţia gazda, al cărei cuantum este stipulat în contractul de internship. (2) Cuantumul indemnizaţiei pentru intern ship stabilită potivit alin.1 este egal cu cel puţin 50% din salariu de bază minim brut pe ţara garantat în plata şi se acordă cu proporţional cu numărul de ore de activitate desfăşurată “a declarat deputatul tulcean Anișoara Radu.

Un alt vot important acordat pentru modificarea şi completarea art 15. Alin 7 din legea 416/2001/în sensul încetării dreptului la ajutor social a celor care refuza nejustificat o ofertă de muncă şi/sau de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională.
„Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social
În situaţia pierderii ajutorului social familia său persoana singură va putea solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni. Cred că pentru primari este o veste foarte bună “a mai precizat doamna deputat Radu.

Şi mediul de afaceri urmează a fi stimulat prin implementarea unui nou program de sprijinire a angajatorilor care încadrează şomeri sau asistaţi social, cu o sumă în cuantum de 2.250 de lei, echivalentul a 500 de euro, lunar, pe o perioadă de până la cinci ani, în funcţie de categoriile din care viitorii angajaţi fac parte. Programul vizează încadrarea şomerilor şi a beneficiarilor de ajutor social,

„Proiectul de ordonanţă de urgenţă a fost iniţiat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, care în prezent se afla în avizarea ministerelor Finanţelor, Fondurilor Europene şi Justiţiei.
Proiectul de lege prevede ca sumele să fie acordate pentru fiecare angajat în parte, absolvent de orice formă de învăţământ – şcoala profesională, liceu, facultate –, tineri marginalizaţi, greu angajabili, ucenici şi stagiari, indiferent de vârstă, persoane cu handicap sau aproape de vârsta pensionarii, care îşi găsesc mai greu un loc de muncă “a mai declarat deputatul tulcean.