Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

NOI PRECIZĂRI LEGATE DE FACILITĂȚILE FISCALE PENTRU DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR NOI PRECIZĂRI LEGATE DE FACILITĂȚILE FISCALE PENTRU DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR
Deputatul tulcean Anişoara Radu a transmis ministrului de finanţe o serie de întrebări legate de Ordonanţa de urgenţă nr.114/2018, întrebări venite după consultări cu... NOI PRECIZĂRI LEGATE DE FACILITĂȚILE FISCALE PENTRU DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR

deputatul Radu Anișoara

Deputatul tulcean Anişoara Radu a transmis ministrului de finanţe o serie de întrebări legate de Ordonanţa de urgenţă nr.114/2018, întrebări venite după consultări cu mediul de afaceri din județ.Recent, Ministerul a răspuns întrebărilor printr-o serie de clarificări.

„Referitor la întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 7108A/2019, având ca obiect „Aplicarea unor dispoziții din Ordonanța de urgență nr. 114/2018”, potrivit sferei de competență a Ministerului Finanțelor Publice, vă comunicăm următoarele:

Facilitățile fiscale acordate angajaților și angajatorilor din domeniul construcțiilor, care se regăsesc în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, au în vedere implementarea Acordului încheiat între Guvernul României și Federația Patronatelor Societăților din Construcții privind măsuri pentru o creștere economică sustenabilă a României, bazată pe investiții, în următorii 10 ani.

Acordul precizează domeniile de activitate conform codurilor CAEN, care să facă obiectul măsurilor privind acordarea facilităților fiscale în sectorul construcțiilor, domenii printre care se regăsește grupa CAEN 411 – Dezvoltare (promovare) imobiliară din diviziunea 41, SECȚIUNEA F – CONSTRUCȚII.

Companiile a căror activitate principală conform codurilor CAEN nu este încadrată în cele enumerate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare, dar care înregistrează o cifră de afaceri obținută în proporție de 80% din activitățile secundare precizate la codurilor CAEN 4110 și CAEN 7112, pot beneficia de facilitățile fiscale dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute în ordonanță penru acordarea facilităților.

În ceea ce privește indicatorul cifra de afaceri pentru sectorul construcțiilor în funcție de care se acordă facilitățile fiscale, acesta este definit în Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 611/138/127/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” și reprezintă un indicator specific activității în domeniul construcțiilor, diferit de indicatorul cifra de afaceri general valabil în orice domeniu care se raportează de către societățile comerciale și utilizat în scopuri contabile și informative.

Mecanismul actual de determinare al cifrei de afaceri ca indicator specific pentru sectorul construcțiilor în funcție de care se acordă facilitățile fiscale are în vedere reglementările contabile în vigoare, inclusiv utilizarea producției neterminate sau în curs de execuție, fiind calculat cumulat de la începutul anului.

De asemenea, la determinarea ponderii cifrei de afaceri realizată din activitățile în domeniul construcțiilor în cifra de afaceri totală, se are în vedere principiul conform căruia facilitățile fiscale se acordă în perioada în care se realizează efectiv activitățile menționate la codurile CAEN precizate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare, urmărindu-se ca în perioada de raportare să se realizeze minim 80% din cifra de afaceri totală reprezentând activități de construcții, una din condițiile necesare în vederea aplicării facilităților.

Referitor la companiile care activează în domenii prevăzute la coduri CAEN care se regăsesc enumerate în ordonanță (ex: CAEN 2511 și CAEN 7112), dar care nu desfășoară activități în sectorul construcții, apreciem că acestea nu beneficiază de facilitățile fiscale, având în vedere că scopul reglementării este sprijinirea activității de contrucții, sector declarat, prin Acordul încheiat între Guvernul României și Federația Patronatelor Societăților din Construcții, prioritar, de importanță națională pentru economia românească  în perioada 2019-2028“.