NOUTĂȚI PRIVIND UCENICIA LA LOCUL DE MUNCĂ

deputatul Radu Anișoara

„Durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă este de 180 de ore pentru nivelul 1 de calificare, 360 de ore pentru nivelul 2, 720 de ore pentru nivelul 3 și 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare. În rândul documentelor necesare pentru încheierea contractului de ucenicie se va înscrie și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că ucenicul nu deține calificarea pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă. De asemenea, proiectul de norme va detalia și situația femeilor gravide aflate în desfășurarea unui program de ucenicie“ a declarat deputatul tulcean Radu Anișoara.