O SINGURĂ UNITATE TULCEANĂ INTENȚIONEAZĂ REPOPULAREA DUPĂ STINGEREA OFICIALĂ A FOCARELOR DE PESTĂ PORCINĂ

În lunile noiembrie și decembrie 2018 au fost efectuate vânători în fondurile cinegetice și din Delta Dunării în vederea eliminării mistreților și șacalilor conform Planului de măsuri suplimentare stabilit în Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor. În zona Deltei Dunării, la acțiunile de vânătoare nu au fost depistați mistreți vii și nici cadavre.

Referitor la gestionarea focarelor de pestă porcină africană în gospodăriile populației, stingerea focarelor se va face după prelevarea probelor serologice de la efectivele de suine existente în localitățile din județul Tulcea, în zonele de protecție stabilite în fiecare gospodărie afectată în parte (acțiune programată în perioada decembrie 2018 – ianuarie 2019), anunță Direcția Sanitar Veterinară Tulcea.
În fermele comerciale afectate de pesta porcină africană, conform solicitărilor efectuate, doar o singură unitate intenționează repopularea după stingerea oficială a bolii. În acest sens, în această unitate s-a stabilit de comun acord că introducerea porcilor santinelă se va face din lună martie 2019.
Referitor la situația despăgubirilor în direcția PPA, din totalul de 1355 gospodării afectate sunt eligibile la plata unui număr de 1161 gospodării, din care s-au plătit 1154 cu suma 4282.95 mii lei. Diferența de 194 de gospodării reprezintă dosare neeligibile la plată conform prevederilor H.G. 1214/2009 modificat.
În cazul celor 5 exploatații comerciale, au fost achitate despăgubirile pentru animalele supuse acțiunilor de combatere și sunt în lucru o parte din dosarele întocmite pentru pagube colaterale.
Referitor la acțiunile comune de control în direcția PPA, precum și în preajma sărbătorilor de iarnă în târguri, piețe agroalimentare și trafic, în perioada 15.12.2018-08.01.2019, a fost aplicată o singură sancțiune contravențională pentru transport păsării vii fără documente sanitare veterinare specifice.
Referitor la riscurile epidemiologice care există în jurul României, a fost notificat un nou focar de Influență aviară în 28.12.2018 în nordul Bulgariei. DSVSA Tulcea a informat prin adresă toți factorii implicați în gestionarea prevenirii și combaterii, după caz, a bolii. Din notificările transmise săptămânal de instituțiile implicate în monitorizare, precum și de personalul sanitar veterinar din județul Tulcea, nu s-au notificat suspiciuni de boală sau mortalități la păsări domestice și sălbatice, până la data prezentei.