Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

O.U.G. nr. 26/2019 vine in sprijinul mediului de afaceri O.U.G. nr. 26/2019 vine in sprijinul mediului de afaceri
Lipsa acută de personal cu care se confruntă angajatorii, precum și specificitatea anumitor activități, care presupun utilizarea muncii necalificate, cu caracter sezonier, ocazional și... O.U.G. nr. 26/2019 vine in sprijinul mediului de afaceri

deputatul Radu Anișoara

Lipsa acută de personal cu care se confruntă angajatorii, precum și specificitatea anumitor activități, care presupun utilizarea muncii necalificate, cu caracter sezonier, ocazional și pe un termen relativ scurt, susține deputatul tulcean Anișoara Radu

– Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul agriculturii, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
– zilierul este lipsit de drepturile conferite de sistemul public obligatoriu de asigurări sociale și de sănătate;
– evidență zilnică a zilierilor, în formă electronică, pentru a nu eluda cadrul legal existent și pentru a preveni eventualele abuzuri ale beneficiarilor de lucrări și asigurarea protecției zilierilor
– în contextul deficitului de forță de muncă de pe piața muncii, măsurile propuse sunt de natură a crește credibilitatea mediului de afaceri, asigurând totodată desfășurarea activităților specifice necalificate în condiții optime, în timp util și cu un impact social pozitiv pe piața muncii.
Calculul, plata și declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilier sunt în sarcina beneficiarului.#Coduri Caen pentru care beneficiarii pot angaja zilieri# a) agricultură, vânătoare și servicii anexe – diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepția exploatări forestiere – diviziunea 02;
c) pescuit și acvacultură – diviziunea 03. d) activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor – grupa 823;
e) publicitate – grupa 731;
f) activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 și activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
g) creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale – clasa 0149;
h) activități de alimentație (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
i) activități de întreținere peisagistică – plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare – clasa 8130;
j) restaurante – clasa 5610;
k) baruri și alte activități de servire a băuturilor – clasa 5630;
l) activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale – clasa 9140.” m) creșterea materialului săditor – creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
n) activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale – clasa 9140;
o) creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale – clasa 0149; -p) hoteluri și alte facilități de cazare – diviziunea 55; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia);
Modificări (1)
q) facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
r) activități ale bazelor sportive – clasa 9311;
s) activități ale cluburilor sportive – clasa 9312;
ș) activități de alimentație (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621. minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani pot desfășura activitate ca zilieri numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali.

DEPUTAT ANIȘOARA RADU, PSD TULCEA