Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Octavian MOTOC (Forța Dreptei) – un CV care reflectă implicarea în dezvoltarea municipiului și județului Tulcea Octavian MOTOC (Forța Dreptei) – un CV care reflectă implicarea în dezvoltarea municipiului și județului Tulcea
După cum bine știți, recent am fost desemnat de către organizația municipală Tulcea a partidului Forța Dreptei să candidez la funcția de primar al... Octavian MOTOC (Forța Dreptei) – un CV care reflectă implicarea în dezvoltarea municipiului și județului Tulcea

După cum bine știți, recent am fost desemnat de către organizația municipală Tulcea a partidului Forța Dreptei să candidez la funcția de primar al municipiului Tulcea la alegerile locale din 9 iunie. Pentru cei care nu îmi cunosc încă activitatea, public mai jos un CV care reflectă implicarea mea în dezvoltarea municipiului și județului Tulcea” transmite Octavian Motoc.

CURRICULUM VITAE
• Nume: MOTOC
• Prenume: OCTAVIAN
• Data naşterii: 11.02.1963
• Naţionalitate: Română
• Starea civilă: Căsătorit
• Studii: Postuniversitare
Instituţia: Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Construcţii
De la – până la: Septembrie 1984 – Iunie 1989
Diplomă: Inginer instalaţii pentru construcţii
Instituţia: Academia de Studii Economice Bucuresti
De la – până la: Septembrie 2003 – Iunie 2004
Diplomă: Management in administratia publica
Instituţia: Academia de Studii Economice Bucuresti
De la – până la: Septembrie 2008 – Iunie 2009
Diplomă: Managementul proiectelor
• Experienţa profesională:
De la – până la: 1 August 1989 – 31 Mai 1990
Locul: Tulcea
Instituţia: Antrepriza de construcţii industriale
Poziţia / funcţia: Inginer
Responsabilităţi Proiectare şi dirigenţie de şantier, partea de instalaţii
De la – până la: 1 Iunie 1990 – 16 Iulie 1997
Locul: Tulcea
Instituţia: Ziarul local “Delta”
Poziţia / funcţia: Redactor
Responsabilităţi Departamentul socio-economic
De la – până la: 17 Iulie 1997 – Septembrie 2000
Locul: Tulcea
Instituţia: Consiliul Judeţean Tulcea
Poziţia / funcţia: Şef serviciu Relaţii Externe
Responsabilităţi Relaţii externe, colaborare cu O.N.G.
De la – până la: Septembrie 2000 – Noiembrie 2002
Locul: Tulcea
Instituţia: Consiliul Judeţean Tulcea
Poziţia / funcţia: Şef Serviciu “Dezvoltare Regională, Integrare Europeană, Relaţii Externe”
Responsabilităţi Coordonare; Proiecte parteneriat; Relaţii externe; Colaborare cu O.N.G.
De la – până la: Noiembrie 2002 – August 2009
Locul: Tulcea
Instituţia: Consiliul Judeţean Tulcea
Poziţia / funcţia: Director Executiv – Direcţia Dezvoltare Regională, Integrare Europeană, Relatii Externe.
Responsabilităţi Coordonare; Proiecte parteneriat; Relaţii externe; Colaborarea cu sectorul O.N.G.
De la – până la: Septembrie 2009– Martie 2010
Locul: Tulcea
Instituţia: Consiliul Judeţean Tulcea
Poziţia / funcţia: Expert – Serviciul Comunicare, Relatii Externe, Promovarea judetului
Responsabilităţi Strategii promovare turism, atragere investitori, relaţii externe.
De la – până la: Aprilie 2010– Decembrie 2012
Locul: Tulcea
Instituţia: S.C. EXPERT FONDURI STRUCTURALE SRL
Poziţia / funcţia: Manager general
Responsabilităţi: Coordonare activitate firma consultanta, scriere si implementare proiecte cu fonduri europene
De la – până la: Decembrie 2012-Decembrie 2016
Locul: Bucuresti
Instituţia: SENATUL ROMÂNIEI
Poziţia / funcţia: SENATOR
Responsabilităţi Membru al Comisiei de Afaceri Europene; membru si ulterior presedinte al Comisiei pentru Mediu; vicelider de grup parlamentar PNL
De la – până la: Ianuarie 2016-prezent
Locul: Tulcea
Instituţia: S.C. EXPERT FONDURI STRUCTURALE SRL
Poziţia / funcţia: Manager general
Responsabilităţi Coordonare activitate firma consultanta, scriere si implementare proiecte cu fonduri europene
• Alte calificări relevante:
– Bursă USIA 1995 – CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, CHICO “ROMANIAN JOURNALIST AND MEDIA MANAGERS”;
– Curs: “NETWORKING ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE”, Buşteni 1998;
– Curs: “COMUNICARE, FACILITARE, NEGOCIERE”, Amara 1999;
– Curs: “BAZELE MANAGEMENTULUI CULTURAL”, mai-septembrie 2000 (Program Phare RO 9709 “Dimensiunea culturală a democraţiei”, componenta 1 / “Consolidare instituţională”);
– Curs: “DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ”, Bucureşti, 2002;
– Curs: “MANAGEMENTUL PROIECTELOR” – Buşteni, 2002;
– Curs: „MANAGEMENTUL PROIECTELOR FINANŢATE DE BANCA MONDIALĂ” – Bucureşti 2004;
– Absolvent curs ECDL;
– Participant la Şcolile de Vara din 2000 (Porec, Croaţia), 2003 (Napoli, Italia) si 2005 (Mostar, Bosnia Hertegovina) ale Adunării Regiunilor Europene;
– Participant la toate întâlnirile Comisiei C a Adunării Regiunilor Europene pe probleme de Dezvoltare Regională, din 1998 şi până in 2010;
– Reprezentant al Consiliului Judeţean Tulcea în Comitetul de Conducere al Reţelei Guvernelor Regionale pentru Dezvoltare Durabilă (NRG4SD) la nivel mondial (Cardiff, Ţara Galilor, 2004);
– Membru al Reţelei Naţionale a Multiplicatorilor de Informaţie Europeană.
• Participări proiecte:
– Manager tehnic Proiect PHARE EUROART, Dimensiunea Culturală a Democraţiei, “SULINA RESCUE 2000”-Revitalizarea orasului pornind de la valorificarea capitalului sau cultural”, valoare proiect 74.000 Euro – septembrie 2000 – februarie 2001;
– Membru al echipei de proiect pentru pregătirea unei aplicaţii – ”Dunărea, axă culturală europeană”, în cadrul Programului INTERREG III B CADSES, transformat ulterior în „DONAUHANSE”, alături de parteneri din toate ţările riverane Dunării;
– Desemnat de Ministerul Culturii să reprezint România la Salonic (Grecia), în septembrie 2003, în cadrul unui proiect al Consiliului Europei cu privire la inventarierea obiectivelor istorice şi culturale din Europa Centrală şi de Est;
– Consultant tehnic Proiect ECOS-OUVERTURE „Monitorizarea marilor bazine fluviale europene” (parteneriat Portugalia-Italia-Romania), noiembrie 1999 – decembrie 2001- 74.000 EURO;
– Consultant tehnic Proiect PHARE CREDO „Trecere RO-RO Tulcea (Romania) –Reni (Ucraina)” – 267.000 EURO;
– Manager Proiect PHARE ACCESS 1999, “Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi tratament pentru bolnavii de lepră (maladia Hansen) din Spitalul Tichileşti”, valoare proiect 38.000 Euro;
– Consultant tehnic Proiect TACIS Cross-Border Co-operation, Small Project Facility: “Plan de Management pentru protecţia biodiversităţii şi conservare durabilă în zonele naturale protejate din Euroregiunea “Dunărea de Jos”, valoare proiect 200.000 Euro;
– Expert in MANAGEMENTUL PROIECTELOR – PHARE 2000, Coeziune Economică şi Socială, Componenta Dezvoltare Resurse Umane – Proiect REFORM – parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi – 2003;
– Expert COMUNICARE în cadrul Programului „Governance Reform and Sustainable Partnership” al USAID – proiect „Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă” – parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în Mediul Rural (ADESC) Mahmudia – 2003-2004;
– Expert achizitii în cadrul Programului PHARE 2001, componenta de Servicii Sociale, Proiect „Cămin de batrani Isaccea –Tichilești”- 2004;
– Elaborare şi pregătire pentru finanţare Proiect PHARE CES 2003 (Infrastructură Regională) „Punerea în valoare a triunghiului mănăstirilor tulcene şi a bazilicii paleo-creştine de la Niculiţel prin îmbunătăţirea infrastructurilor de acces şi de mediu”; 8,6 mil. Euro;
– Elaborare Proiect PHARE CES 2004 – 2006, Infrastructură Regională, „Modernizarea infrastructurii de acces către zona turistică Murighiol-Uzlina-Dunavăţ-Lacul Razim”, circa 7,5 milioane Euro;
– Membru în Grupul Integrat de Acţiune la nivel de judeţ şi al Comisiei de lucru pe probleme de turism, în cadrul Programului GRASP, cu finanţare USAID – 2003 – 2004;
– Elaborare şi pregătire pentru finanţare Proiect LIFE Environment al CE, „Proiect pilot de dezvoltare şi implementare a unui sistem de management integrat al deşeurilor într-o zonă naturală protejată” – parteneriat cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Asociaţia „Salvaţi Dunărea şi Delta” – Academia Caţavencu, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor; 1,5 mil. Euro;
– Manager de proiect pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de acces către zona turistică Murighiol-Uzlina-Dunavăţ-Lacul Razim”, finantat prin Programul Operational Regional, Axa 2, valoare 24 milione euro;
– Expert achizitii în cadrul proiectului „Centru Ecoturistic „Delta Dunării” , finanțat în cadrul Programului de vecinătate România –Ucraina, 1,45 milioane euro;
– Manager proiect pentru partea română în cadrul proiectului „Planificare de urgență și protecția împotriva inundațiilor în Euroregiunea Dunarea de Jos”, in cadrul Programului TACIS 2005, 360.000 euro;
– Manager proiect pentru partea română în cadrul proiectului ”Imbunătățirea cooperarii transfrontaliere în managementul integrat al resurselor de apa din Euroregiunea Dunărea de Jos”, în cadrul Programului de vecinătate România-Ucraina, valoare 550.000 euro;
– Manager de proiect in cadrul proiectului ”Valorificarea identității culturale și a istoriei comune pentru dezvoltarea turismului în zona de graniță a Dunării de Jos”, derulat prin Programul Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020, valoare 539.258 Euro;
– Coordonator al grupului de lucru economic, pentru realizarea „Planului local de dezvoltare durabila al județului Tulcea” , în cadrul Agendei Locale 21, Program finanțat de Guvernul României si Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare;
– Implicat activ în inițierea demersurilor de înfiinţare a Euroregiunii „Dunărea de Jos”, încă din 1997; participant la elaborarea documentelor de constituire a acesteia (august 1998); membru în Centrul de Coordonare al Euroregiunii până în 2004;
– Participant la şedinţele de lucru pentru elaborarea documentelor de programare în cadrul Programului de Bună Vecinătate România- Ucraina, PHARE 2004-2006 (Suceava, Baia Mare şi Mukachevo – Ucraina);
– Organizator al întâlnirii Comisiei C a Adunării Regiunilor Europene, pe probleme de dezvoltare regională, Tulcea, septembrie 2000;
– Organizator al întalnirii conducerii Adunării Regiunilor Europene (A.R.E.) cu reprezentantii județelor membre A.R.E. din România, în 2001;
– Co-organizator al Biroului Politic al Conferinței Regiunilor Periferice Maritime, Tulcea și Galați, 2005;
– Membru al Rețelei Naționale a Multiplicatorilor de Informație Europeană;
– Organizator al standului județului Tulcea în cadrul Târgurilor Internaționale de turism de la Stuttgart (Germania), în 2008 și Belgrad (Serbia), în 2010;
– Organizator al standurilor județului Tulcea în cadrul Târgurilor Internaționale de Turism ale României in 2006, 2007 si 2008;
– Director al Competitiei Nautice Pescaresti ”Ivan Patzaichin” în anii 2007 si 2008;
– Co-organizator de seminarii si conferinte internaționale, în colaborare cu Administratia Rezervatiei Biosferei ”Delta Dunarii” si Institutul de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea;
– Co-organizator de seminarii internaționale în cadrul a mai multe proiecte de cooperare transfrontaliera PHARE România-Ucraina, 2004-2006;
-În calitate de manager al firmei EXPERT FONDURI STRUCTURALE SRL, am implementat zeci de proiecte cu fonduri europene pentru firme private, în cadrul programelor POR, PNDR, POS Competitivitate, Electric-Up, POIM etc.
• Alte abilităţi relevante:
– sociabilitate, adaptabilitate; capacitate de a lucra sub presiune; disponibilitate de a lucra în echipă; operare PC (Word, Excel, navigare pe INTERNET, e-mail).
• Apartenenţa la diferite organizaţii / instituţii / asociaţii:
– ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A DELTEI DUNARII (președinte);
– FUNDAŢIA “PRIETENII DELTEI DUNĂRII” SULINA (vicepreședinte);
• Cunoştinţe limbi străine: Engleză, nivel avansat.