Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Parteneriat pentru susținerea sportului local Parteneriat pentru susținerea sportului local
În cadrul ședinței ordinare din această lună, Consiliul Județean Tulcea va dezbate aprobarea proiectului de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat dintre Județul Tulcea... Parteneriat pentru susținerea sportului local

În cadrul ședinței ordinare din această lună, Consiliul Județean Tulcea va dezbate aprobarea proiectului de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat dintre Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea, Municipiul Tulcea prin Consiliul Local Tulcea, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Tulcea, în vederea realizării în comun a unor proiecte din domeniul sportului.

 

Conform documentelor anexate proiectului de hotărâre, inițiativa a fost a Primăriei Municipiului Tulcea, care a transmis Consiliului Județean o propunere de acord de parteneriat, în vederea realizării în comun a unor proiecte din domeniul sportului, împreună cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Tulcea, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și Consiliul Județean Tulcea.

 

Pentru anul în curs, au fost identificate două evenimente de anvergură, respectiv Săptămâna Sportului la Tulcea și Săptămâna Europeană a Sportului, Consiliul Județean Tulcea urmând a asigura fondul de premiere, contribuind, astfel, cu suma de 50.000 lei.

 

Conform acordului de parteneriat, Consiliul Județean are obligația de a sprijini promovarea proiectului cu scopul și obiectivele sale în municipiul și județul Tulcea, de a facilita accesul reciproc la informațiile de interes comun legate de desfășurarea proiectului derulat în parteneriat, de a colabora cu partenerii în vederea respectării actelor normative în vigoare, privind sportul de performanță și sportul pentru toți.

 

De asemenea, trebuie să promoveze parteneriatul și proiectul cu scopurile și obiectivele sale pe site-urile proprii și în mass-media, după caz, să desemneze un reprezentant pentru derularea în bune condiții a prezentului acord, să susțină financiar evenimentele, în limita fondurilor alocate, în condițiile legii, să pună la dispoziție infrastructura proprie (săli sau terenuri de sport, spații publice ș.a.m.d.) în mod gratuit pentru desfășurarea acțiunilor din proiect.