Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Participanții la mobilitatea de formare din Malta  împărtășesc colegilor din experiența europeană Participanții la mobilitatea de formare din Malta  împărtășesc colegilor din experiența europeană
În perioada 10-18 noiembrie 2016 a avut loc primul flux de formare din cadrul proiectul ”European Values for Inclusive Schools – EVIS”, cofinanțat prin... Participanții la mobilitatea de formare din Malta  împărtășesc colegilor din experiența europeană

isjvvvÎn perioada 10-18 noiembrie 2016 a avut loc primul flux de formare din cadrul proiectul ”European Values for Inclusive Schools – EVIS”, cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, acțiunea cheie 1 (KA1).  Reîntoarse de la cursul de formare “Creativity and interculturality – Harness the power of creativity through intercultural exchange in the classroom!”, ce s-a desfășurat în Malta, Isla-Senglea, cadrele didactice din cele trei școli participante la proiect au datoria de a da mai departe ceea ce au învățat.

Participarea la  cursul din Malta a fost, pentru mine, cea mai complexă experienţă profesională.   Modulele propuse în cadrul cursului, metodele şi tehnicile utilizate de formatori, întâlnirea cu profesori din alte ţări europene, împărtăşirea  de bune practici, au creat o efervescenţă în cadrul grupului ce a determinat  îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor în vederea asigurării  unui mediu şcolar incluziv  şi chiar o redescoperire a propriilor calităţi didactice. Satisfacțiile profesionale pe care le aduce participarea la un proiect Erasmus+ sunt inegalabile.” a mărturisit Mariana Șapera, profesor pentru învățământ primar, Școala Gimnazială ”Grigore Antipa” Tulcea.

Conform planului de diseminare al proiectului, în lunile decembrie și ianuarie, cele 6 participante la mobilitatea de formare vor susține variate activități de diseminare, la nivel de școală, dar și la nivel de județ, pentru a împărtăși colegilor din experiența europeană dobândită. Prin aceste activități de diseminare se urmărește și creşterea interesului dascălilor din județul Tulcea de a accesa oportunităţile de formare și dezvoltare profesională oferite de programul Erasmus+, Programul Uniunii Europene pentru educatie, formare profesională, tineret și sport 2014-2020. Totodată, cadrele didactice absolvente a acestui curs de formare european vor aplica la clasă practici educaționale dobândite în cadrul stagiului de formare, pentru pentru a asigurara tuturor copiilor acces la un învățământ de calitate, adaptat nevoilor individuale, care să celebreze diversitatea, interculturalitatea  și egalitatea de șanse.

În lunile martie și aprilie 2017 sunt planificate ale două fluxuri de formare, în Marea Britanie și Grecia, la care vor participa alte 12 cadre didactice din școlile participante la proiect: Școala Gimnazială ”Grigore Antipa”, Școala Gimnazială Nr. 12 și Școala Profesională ”Danubius”. Activităţile de mobilitate planificate în cadrul proiectului urmăresc ca rezultate imediate îmbunătăţirea competenţelor a 18 cadre didactice privind practicile incluzive și a capacității acestora de a declanşa schimbări în ceea ce priveşte abordarea unor strategii didactice novatoare, modernizarea şi deschiderea europeană a şcolilor, precum şi îmbunătăţirea competenţelor lingvistice.