Participarea delegaţiei prefecţilor şi subprefecţilor din România la vizita de studiu în Franţa

   Prima grupă a delegaţiei prefecţilor şi subprefecţilor din România, selectată în etapa finală a Programului pilot de formare specializată a prefecţilor şi subprefecţilor din România, s-a deplasat în perioada 17-23 noiembrie 2013 în Franţa/Paris, pentru a participa la o vizită de studiu, din delegaţie făcând parte şi prefectul judeţului Tulcea, domnul Simion Lucian-Eduard.

   Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Consolidarea performanţei Prefecţilor şi Subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare”, implementat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne.

   Agenda vizitei de studiu a oferit participanţilor o serie de deplasări la cele mai prestigioase instituţii ale administraţiei publice din Franţa precum şi întâlniri cu reprezentanţi ai acestor instituţii, cu experienţă relevantă în gestionarea funcţiei publice.

   Conform agendei, în prima zi a vizitei de studiu delegaţia s-a deplasatla Ministerulde Interne pentru întâlnirea cu Prefectul de Paris, domnul Jean Daubigny, care îndeplineşte şi funcţia de Prefect al Regiunii Ile de France. În cadrul întâlnirii a fost prezentată organizarea administrativă a Franţei precum şi reţeaua prefecturală şi subprefecturală existentă. În calitate de Preşedinte al Asociaţiei Prefecţilor din Franţa, domnul Jean Daubigny şi-a dat acordul pentru discutarea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Prefecţilor şi Subprefecţilor din România, sens în care a propus semnarea protocolului în cadru oficial,la Paris, după alegerile locale care vor avea loc în primăvara anului viitor în Franţa.

   A doua zi a fost marcată de vizitala DirecţiaGeneralăpentru Securitate Civilă şi Gestionarea Situaţiilor de Criză. Delegaţia a fost primită în Centrul operaţional de gestionare a crizelor din Paris, structură cu competenţe în gestionarea situaţiilor de criză apărute pe teritoriul Franţei şi pe teritoriile franceze situate peste mări.

   În cea de-a treia zi, delegaţia a efectuat o vizită de lucrula PrefecturaSeineSaint Denis, în cadrul căreia a avut loc întâlnirea cu Prefectul Philippe Galli. Membrii grupului au fost primiţi la sediul instituţiei prefecturale, ocazie cu care au luat cunoştinţă de modul concret de funcţionare a prefecturii în Franţa, instituţie dominată de nenumărate probleme cauzate de numărul mare al imigranţilor.

   Vizita la Centrulde Înalte Studii al Ministerului de Interne (CHEMI) s-a desfăşurat în cea de-a patra zi, delegaţia română fiind primită de directorul acestei instituţii, domnul Jean Martin Jaspers. Centrul de Înalte Studii al Ministerului de Interne reprezintă instituţia în care preşedinţii Franţei şi înalţii funcţionari publici în activitate au beneficiat de formare, în perfecţionarea lor continuă.

   La finalul evenimentului, delegaţia română a vizitat Şcoala Naţională de Administraţie (ENA), vizită în cadrul căreia a avut loc întâlnirea cu doamna Jacqueline Repellin, şefa Departamentului pentru Europa. Şcoala Naţională de Administraţie reprezintă o şcoală de top din Franţa, care constituie prima treaptă în procesul de pregătire a înalţilor funcţionari publici necesari administraţiei franceze.