PATRONII TULCENI, NEMULȚUMIȚI DE PROIECTUL PENTRU STABILIREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE PENTRU 2019

Asociaţia Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Tulcea (PIMM) este nemulțumită de ‘’Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 “, solicitând oficial scăderea valorii de impozitare până la nivelul de 1% din valoarea de evaluare pentru clădirile nerezidenţiale deţinute de persoanele juridice, măsura ce ar veni în sprijinul mediului de afaceri care ar putea astfel să-şi păstreze locurile de munca create, precum şi poziţia în piaţă
„Impozitele şi taxele locale stabilite în cote procentuale la pct 6 –cota prevăzută la art.460 alin (2) din Codul Fiscal-impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice, cota de impozitare se păstrează la nivelul de 1,2% aşa cum a fost stabilită în şedinţa de CL din decembrie 2016 pentru anul 2017, păstrată şi pentru anul 2018.
Amintim că incă de la începutul anului 2016, când în urma discuţiilor avute cu mediul de afaceri, PIMM Tulcea solicitase reducerea acestei cote de la nivelul de 1,5% aşa cum era aprobat în acel moment, la nivelul de 1%, datorită faptului că în conformitatea cu prevederile Noului Cod Fiscal care a intrat în vigoare la data de 01.01.2016, agenţii economici erau obligaţi să-şi reevalueze clădirile nerezidenţiale conform noii grile aprobate de Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, grilă conform căreia valoarea de evaluare şi implicit baza de impozitare a clădirilor nerezidenţiale creştea cu minim 50 %.
În urma discuţiilor avute cu reprezentanţii Consiliului Local Tulcea în decembrie 2016, s-a convenit ca acest impozit să coboare până la pragul de 1,2 % pentru anul 2017, pentru a nu fi afectat bugetul local, şi eventual să scadă procentual până la 1% în decurs de 3 ani când, agenţii economici au obligaţia ca în conformitate cu ‘’Art.460 pct. (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă’’ din Codul Fiscal, să-şi reevalueze clădirile şi astfel că baza de impozitare să fie cea actualizată.
Reamintim de asemenea că în Codul Fiscal la Art.460 pct. 2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.
Considerăm că analiza care stă la baza stabilirii valorii de impozitare trebuie să aibe la bază raţionamentul economic (baza de impozitare) dar şi echitatea pentru toţi proprietarii, indiferent de natura acestora, iar cota de impozitare să fie stabilită în funcţie de destinaţia spaţiului şi nu de natura proprietarului.
Astfel că la punctul 2, din raportul nr. 31537/06.11.2018 pentru acelaşi tip de clădiri, dar deţinute de persoanele fizice valoarea de impozitare este de 1% în conformitate cu ART. 458 – Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi:
A) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă, unde se stabileşte acelaşi nivel de impozitare ca şi la persoanele juridice.
În speranţa că dvs, membrii Consiliului Local Tulcea, o să analizaţi toate aceste aspecte precum şi cuantumul investiţiilor şi cheltuielilor viitoare vă solicităm să decideţi în consecinţă şi să aprobaţi scăderea valorii de impozitare până la nivelul de 1% din valoarea de evaluare pentru clădirile nerezidenţiale deţinute de persoanele juridice, măsura ce ar veni în sprijinul mediului de afaceri care ar putea astfel să-şi păstreze locurile de munca create, precum şi poziţia în piaţă “se precizează în memoriul transmis de preşedintele PIMM Tulcea, Sebahat Kaya.