Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Prefectul judeţului a participat la bilanţul I.S.J. pe primul semestru al anului şcolar 2016 – 2017 Prefectul judeţului a participat la bilanţul I.S.J. pe primul semestru al anului şcolar 2016 – 2017
Joi, 9 martie, în sala de festivităţi a Palatului copiilor şi elevilor din municipiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean a prezentat activitatea instituţiei pe primul semestru... Prefectul judeţului a participat la bilanţul I.S.J. pe primul semestru al anului şcolar 2016 – 2017

isjJoi, 9 martie, în sala de festivităţi a Palatului copiilor şi elevilor din municipiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean a prezentat activitatea instituţiei pe primul semestru al anului şcolar 2016 – 2017.

La tribuna de pe scenă au luat parte, alături de Mihai Stroe, inspector şcolar general, prefectul judeţului, Alexandru – Cristian Iordan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, George Luchici, precum şi reprezentanţi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Mareşal Alexandru Averescu” şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” al judeţului Tulcea.

Iată alocuţiunea prefectului Alexandru – Cristian Iordan:

„Domnule inspector şcolar general,

Doamnelor şi domnilor profesori,

Onorată asistenţă,

Dintre toate serviciile deconcentrate care activează în judeţul nostru, Inspectoratul Şcolar Judeţean – proiecţie în teritoriu a Ministerului Educaţiei Naţionale – îmi este, afectiv, cel mai apropiat. Tatăl meu a fost profesor o viaţă, mama a fost profesoară, aducând cinste învăţământului, fratele meu predă în învăţământul liceal. Eu însumi am fost cadru didactic ani buni în judeţ, mai exact la Şcoala Generală din Ceamurlia de Jos.

Sunt familiarizat, în parte, cu problemele cu care se confruntă unităţile şcolare: derularea greoaie a lucrărilor de reabilitare a unor unităţi şcolare, întârzierea finalizării acestora; infrastructură şcolară necorespunzătoare formată din multe şcoli cu un singur rând de clase sau cu clase de învăţământ simultan atât la învăţământul primar, cât şi la cel gimnazial, unităţi şcolare fără autorizaţie sanitară de funcţionare; dificultatea încadrării cu personal didactic calificat/titular în unităţi şcolare din mediul rural, datorită numărului redus de ore pe discipline, existenţa unor unităţi şcolare cu promovabilitate foarte scăzută la examenele naţionale, preocuparea scăzută a şcolilor pentru atragerea de fonduri extrabugetare.

Aşa cum este prezentat în raportul dvs. pe anul şcolar 2015 – 2016, se constată scăderea numărului de candidaţi – privitor la cadrele didactice – la toate disciplinele, şi mai ales a nivelului lor de pregătire, fiind nevoiţi să acoperiţi necesarul fie cu cadre didactice pensionate, fie cu cadre didactice fără studiile corespunzătoare postului/catedrei. În altă ordine de idei, fenomene generale, cum ar fi faptele antisociale (atât în incinta unităţilor şcolare, cât şi în apropierea acestora), abandonul şcolar, părăsirea timpurie a şcolii sunt semnalate şi în judeţul nostru.

În ceea ce priveşte rezultatele şcolare, nu voi face apel la clasamente naţionale: statisticile, în acest caz, au o relevanţă relativă, redusă. Sigur este că – şi vă felicit pentru aceasta! – judeţul Tulcea se află în partea superioară a clasamentului.

În zilele noastre, a fi profesor înseamnă şi onoare, dar şi o uriaşă responsabilitate. Meritaţi laude pentru stăruinţa cu care, în pofida greutăţilor, perseveraţi să formaţi – de la catedră – caractere!”.

La prezentare au asistat cadre didactice şi conducători ai şcolilor şi liceelor din judeţ.