Prejudiciu de 480.000 de lei la ENERGOTERM ! În acelaşi timp conducerea ameninţă tulcenii cu sistarea căldurii

Nicuşor Bâscă

Nicuşor Bâscă

Într-o perioadă în care conducerea şi primarul Hogea acuza de zor tulcenii răuplatnici la Energoterm cu sistarea furnizării căldurii, unele asociaţii având datorii mult sub prejudiciul descoperit de Curtea de Conturi, am descoperit că dincolo de răuplatnici există şi alte motive pentru care furnizorul de energiei termică din subordinea Consiliului Local nu dă randament.

De vină nu ar fi doar rauplatnicii, aici fiind discutabilă şi capacitatea celor din conducerea Energoterm de a recupera datoriile, sau mai exact incapacitatea, ţinând cont că repetă aceeaşi placă de ani de zile. Lăsând la o parte cheltuielile interne cu bonusuri şi alte avantaje, despre care am vorbit deja, Curtea de Conturi a descoperit recent şi alte problem interne la Energoterm, problem care nu mai pot fi imputate „rauplatnicilor tulceni “ci managementului dus spre penibil de ani de zile de directorul Nicuşor Bască, ţinut în braţe chiar cu riscul falimentului.

Dar să lăsăm Curtea de Conturi să vorbească, mai exact să scrie…

Efectuarea de cheltuieli fără contraprestație (bunuri, lucrări, servicii nerecepționate în cantitatea facturată şi plătită)

 În perioada noiembrie 2012 –aprilie 2013 SC Energoterm SA Tulcea a achitat către o societate comercială contravaloarea unor „certificate gaze cu efect de seră tip EUA”.

Astfel, începând cu luna noiembrie 2012, furnizorul a emis un număr de 6 facturi, toate având înscrisă ca explicație „Plată parțială la contract”.

Deși în toată această perioadă (și nici ulterior) furnizorul nu a efectuat transferul certificatelor în contul deschis în Registrul Național GES, S.C. Energoterm S.A. a achitat integral facturile aferente lunilor noiembrie 2012 –martie 2013 și parțial factura lunii aprilie. Ori, potrivit Caietului de sarcini și Documentației de atribuire, transferul certificatelor trebuia a se face în avans către contul SC ENERGOTERM SĂ Tulcea deschis în Registrul Național GES, plata certificatelor urmând a se face

Numai în urma confirmării încărcării contului S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea din Registrul Național GES cu toate certificatele achiziționate.

Valoarea estimată a prejudiciului produs se ridică la 480 mii lei.

SC Energoterm SA Tulcea nu a respectat prevederile legale referitoare la achizițiile publice, prin neincluderea în contractul de servicii încheiat pentru achiziția de certificate de gaze

Cu efect de seră tip EUA a clauzelor referitoare la constituirea de garanții.

Valoarea garanției ce trebuia constituită a fost estimată la 77 mii lei.

Abaterea a avut drept consecință imposibilitatea SC Energoterm SA Tulcea de a recupera, măcar în parte, prejudiciul produs prin neîndeplinirea contractului de către furnizor