Prelungirea termenului de valabilitate a actelor de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de pescuit comercial emise în anul 2015

arbddAdministraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunţă că în baza atribuţiilor şi prevederilor legale în vigoare a stabilit, prin Decizia Guvernatorului ARBDD nr. 219 din 09.06.2016, prelungirea până la 30.06.2016 a valabilităţii actelor de reglementare emise în 2015 pentru activităţi de pescuit comercial în perimetrul R.B.D.D.

Decizia a fost determinată de depunerea cu întârziere a solicitărilor de emitere a actelor de reglementare și de faptul că emiterea și eliberarea acestora reprezintă un proces laborios și de durată.

Persoanele fizice şi juridice autorizate să desfăşoare activitatea de pescuit comercial în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, sunt obligate să deţină asupra lor toate documentele necesare desfăşurării activităţii de pescuit comercial, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi a Deciziei Guvernatorului ARBDD.

Decizia a fost emisă urmare discuţiilor şi analizei în cadrul Colegiului Executiv și a Comisiei Interne de Analiză, în conformitate cu următoarele acte normative:

–  Legea nr. 82/1993 cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale ARBDD, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Ordinul nr. 44/1195/2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate;

– OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura cu modificările şi completările ulterioare.