Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

PRIMĂRIA PUNE LA BĂTAIE 5,6 MILIOANE DE EURO PENTRU LUPTA ÎMPOTRIVA ŢÂNŢARILOR DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE, DERATIZARE ȘI TRATAMENTE FITOSANITARE ÎN MUNICIPIU PRIMĂRIA PUNE LA BĂTAIE 5,6 MILIOANE DE EURO PENTRU LUPTA ÎMPOTRIVA ŢÂNŢARILOR DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE, DERATIZARE ȘI TRATAMENTE FITOSANITARE ÎN MUNICIPIU
La începutul lunii mai vom afla, cel puțin noi contribuabilii, firma ce va realiza Serviciul public de salubrizare – activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare... PRIMĂRIA PUNE LA BĂTAIE 5,6 MILIOANE DE EURO PENTRU LUPTA ÎMPOTRIVA ŢÂNŢARILOR DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE, DERATIZARE ȘI TRATAMENTE FITOSANITARE ÎN MUNICIPIU

La începutul lunii mai vom afla, cel puțin noi contribuabilii, firma ce va realiza Serviciul public de salubrizare – activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în Municipiul Tulcea. După ani de zile de nemulțumiri legate în special de modul în care firma Coral IMPEX SRL din Ploieşti a „tratat “problema ţânţarilor, contractul a expirat, astfel că în urma procedurii de licitație declanşate la data de 12 martie, ofertele se vor depune pană pe data de 21 aprilie.
Durata contractului va fi de 120 de luni iar valoarea estimată 27.514.228,70 RON, aproximativ 5,6 milioane euro.
Activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și de tratamente fitosanitare este realizată pentru combaterea artropodelor și rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile și sau generatoare de disconfort, cu scopul îmbunătățirii calității vieții locuitorilor Municipiului Tulcea și a turiștilor sezonieri (orașul Tulcea fiind oraș turistic), a promovării calității și eficienței activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, a dezvoltării durabile a acestui serviciu și a protecției mediului înconjurător. Pentru atingerea scopurilor menționate, activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare este necesar să se desfășoare cu respectarea unor condiții minimale, referitor la tipul de vectori supuși tratamentelor, perioadele de execuție a tratamentelor, obiectivele la care se aplică tratamentele, aceste condiții fiind cuprinse în cadrul unui Program unitar de acțiune, program stabilit între Primăria Municipiului Tulcea și prestatorul serviciului public de salubrizare – activitatea dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare.
Ofertantul va face dovada deținerii unei baze de dotări minime cu aparate, instalații, echipamente, utilaje și mijloace de transport specifice, necesare pentru prestarea activității în condițiile stabilite prin contract, după cum urmează: – pompe manuale cu presiune prealabilă, după caz și pulverizatoare electrice –10 bucăți; – aparate portabile generatoare de ceață caldă – 5 bucăți; – aparate portabile generatoare de ceață rece, dotate cu sistem ULV – 20 bucăți; – utilaje de mare putere generatoare de ceață rece, dotate cu sistem de dispersie în ULV – 5 bucăți; – utilaje de mare putere generatoare de ceață caldă – 5 bucăți; – autovehicule necesare deplasării echipelor de agenți DDD – 10 bucăți; – autoutilitare pentru transportul utilajelor de mare putere generatoare de ceață rece, dotate cu sistem de dispersie în ULV – 5 bucăți; – autoutilitare pentru transportul utilajelor de mare putere generatoare de ceață caldă – 5 bucăți; – orice alte utilaje, mijloace de transport necesare derulării contractului de servicii. Autovehiculele necesare deplasării echipelor de agenți DDD și autoutilitarele pentru transportul utilajelor de mare putere generatoare de ceață rece, dotate cu sistem de dispersie în ULV vor avea minim standard de poluare EURO 6. Aparatele portabile generatoare de ceață rece și caldă precum și utilajele de mare putere generatoare de ceață rece și caldă nu vor avea o vechime mai mare de 4 ani.