Primăria Sulina a scos la licitație modernizarea strazii a IV-a

Primăria Sulina a scos la licitație pe S.E.A.P. un contract de servicii de proiectare şi execuţie lucrări pentru realizarea investiţiei Modernizare strada a IV-a, mal drept.
Valoarea estimată a lucrării este de 4.914.389,33 lei lei fără TVA după cum urmează – proiect tehnic şi detalii de execuţie= 148.685 lei. – Documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor = 7.167 lei – asistenţa tehnică din partea proiectantului = 36.366,50 lei – construcţii şi instalaţii = 4.722.170,83 lei Valoarea supusă achiziţiei nu include cheltuielile diverse şi neprevăzute. Ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani în valoare cumulată de cel puțin 4.000.000 lei, fără TVA.
Valoarea totală estimată:4914389.33 lei.
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 24.09.2019.