PRIMĂRIA TULCEA, AMENDATĂ PENTRU EXECUTAREA UNOR LUCRĂRI FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE.AMENDA, PLĂTITĂ DIN BANI PUBLICI

Primăria Tulcea a efectuat lucrări de construire neautorizate pe strada Isaccei și va fi sancționată contravențional, după cum a constatat Inspectoratul Județean în Construcții Tulcea, în urma unei reclamații. Astfel, ilegalitățile primăriei vor fi plătite tot de contribuabili, din banii bugetului local. În ultimul timp Primăria a tot dat exemple de privați care nu respectă legislația, însă a procedat exact la fel. Oare se va și autocritica pe facebook?!

În premieră locală, o firmă de proiectare a reclamat oficial la instituțiile statului „lucrări de slabă calitate vor necesita lucrări de reparaţii şi chiar refacere, ceea ce înseamnă risipă în cheltuirea banului public “efectuate de Primăria Tulcea. Este vorba de lucrările de amenajare pentru amenajarea parcărilor de la intrare în oraș, de pe strada Isaccei, zona ALUM-Depozite. Reclamația a fost transmisă către Inspectoratul de Stat în Construcţii și Inspectoratul județean de Poliție. ISC a confirmat faptul că lucrările nu au autorizație de construcţie, fapt recunoscut și de administratorul public Nicolae Bibu.

„În urma verificărilor efectuate de către Inspectorul în construcții din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Tulcea la adresa indicată din Municipiul Tulcea, str. Isaccei, s-a întocmit Procesul-verbal de control în etapa de execuție a lucrărilor de construcții nr. 11665/16.08.2021 prin care s-a constatat că au fost executate lucrări de construire fără a deține autorizație de construire, lucrări de amenajare parcare str. Isaccei.
Având în vedere cele constatate, s-a dispus oprirea lucrărilor neautorizate, cu măsura complementară de a efectua demersurile în vederea autorizării/desfiinţării lucrărilor de construire potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, UAT Municipiul Tulcea urmând a fi sancționată contravențional pentru încălcarea prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 8 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, organele de control din cadrul autorităților administrației publice locale – Primăria Municipiului Tulcea, au obligația să urmărească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții în cadrul unității administrativ-teritoriale și, în funcție de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancțiuni sau să se adreseze instanțelor judecătorești și organelor de urmărire penală, după caz.
În conformitate cu prevederile art. 29, alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea administrației publice pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul, are obligația să urmărească modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții “se precizează în adresa oficială a ISC Tulcea, semnată de inspectorul șef județean, Stelian Alexe.