PRIMĂRIA VA CONCESIONA TERENURI PENTRU TINERI CĂSĂTORIȚI, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE

Primăria Tulcea va concesionarea prin licitație publică cu strigare a 6 loturi de teren, aparținând domeniului privat al municipiului, situate în Tulcea, Cartierul Mesteceni, tinerilor căsătoriți din municipiul Tulcea, cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani, în vederea construirii de locuințe. Proiectul de hotărâre va fi suspus aprobării în ședința din 28 februarie.

Conform PUZ „Zona Sud Vii Tulcea” aprobat prin H.C.L. nr. 371/2003 și PUZ „Lotizare în Cartierul Mesteceni” aprobat prin HCL nr. 181/30.09.2010, în Cartierul Mesteceni (zona Sud Vii) au rezultat, urmare parcelării, un număr de 53 de loturi pentru construirea de locuințe, cu regim de înălțime P+1, care au fost scoase la licitație cu strigare în vederea concesionării, în baza H.C.L. nr. 110/24.04.2008, modificată de Hotărârea nr. 225/29.09.2010, tinerilor căsătoriți din municipiul Tulcea cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, care nu au și nu au deținut niciodată locuință său teren (în proprietate sau concesiune).
Contractele de concesiune au ca principale clauze obligația concesionarilor de a edifica construcțiile cu destinația de locuință și de a achita redevența concesiunii, în caz contrar se reziliază, iar loturile libere scoase din nou la licitație.
În baza H.C.L. nr. 18/31.01.2018, loturile urmare rezilierii contractelor au fost scoase din nou la licitație pentru aceeași destinație.
Biroul Concesiuni, Închirieri Terenuri, Spații, prin adresa nr. 652/11.01.2019, face cunoscută situația loturilor libere în număr de 6, din Cartierul Mesteceni, rezultate urmare rezilierii contractelor de concesiune și anume: P16, P18, P35, P39, P44, P51.
Cartierul Mesteceni nu dispune de infrastructură și nu beneficiază de toate rețelele edilitare.
Se propune durata concesiunii de 49 de ani, cu posibilitatea prelungirii conform legii, iar redevența minimă de pornire a licitației pe lot va fi cea prevăzută în anexa nr. 3, parte integrantă din hotărâre.
Adjudecatarii licitațiilor urmează să realizeze investițiile cu respectarea prevederilor documentației tehnice de urbanism aprobate și ale autorizațiilor de construire, iar termenul de începere al lucrărilor va fi de maxim un an de la perfectarea contractului de concesiune.