PRIMĂRIA VREA SĂ DEA DIN NOU BANI PENTRU „GAURA NEAGRĂ “ ENERGOTERM. CONSILIERII DISCUTA CHELTUIELILE DE PROTOCOL EFECTUATE LA NIVELUL MUNICIPALITĂŢII

CLConsilierii locali vor dezbate în şedinţa din data de 30 august un Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 61/30.03.2017 privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea cu suma 2.500.000 lei, dar şi aprobarea unor normative proprii de cheltuieli pentru acţiuni de protocol efectuate la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea. Vom reveni cu amănunte.
Iată restul punctelor de pe ordinea de zi
ORDINEA DE ZI
1. Alegerea preşedintelui de şedinţă.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 27 iulie 2017.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor normative proprii de cheltuieli pentru acţiuni de protocol efectuate la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea.
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unei prestaţii financiare excepţionale pentru copiii înscriși în programul Centrului de zi “Aproape de tine” din cadrul Asociației Mâini Întinse.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE L.T.E. ŞI SISTEM RUTIER STR. T. VLADIMIRESCU, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “REFACERE SISTEM RUTIER STR. WALTER, STR. CHINDIEI ŞI STR. CICERONE, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE INTRAREA VEST (TRONSON DE LEGĂTURĂ ÎNTRE STR. METALURGIŞTILOR ŞI STR. SPITALULUI), MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “MODERNIZARE INSTALAŢII TERMICE DE DISTRIBUŢIE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE ŞI CONTORIZARE INDIVIDUALĂ LA NIVEL DE APARTAMENT, ETAPA I, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 61/30.03.2017 privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea cu suma 2.500.000 lei.
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 188/23.12.2014 privind concesionarea prin licitaţie a lotului 1 în suprafaţă de 990,24 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în Tulcea, str. Viticulturii nr.25, pentru magazin de prezentare fier forjat, aprobarea PUZ “Lotizare teren în suprafaţă de 8289,35 mp”, str. Viticulturii nr.25 şi a Regulamentului local de urbanism aferent.
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziţiei 864 din “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Tulcea” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/27.02.2017.
14. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea către actualii concesionari ai suprafeţelor de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, care au altă destinaţie decât cea de locuinţă.
15. Proiect de hotărâre pentru acordul de principiu privind schimbul de imobile între municipiul Tulcea şi S.C. VALBERTO S.R.L..
16. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafaţă de 14 mp, situat în municipiul Tulcea, Aleea Metalurgiştilor nr.1, Bl. Z11, sc. C, ap.5.
17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tulcea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 2.200 mp, situat în Tulcea, strada Isaccei, nr. 18 şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal” CENTRU REZIDENŢIAL ŞI DE AGREMENT”, strada Isaccei, nr. 18, Tulcea cu Regulamentul local de urbanism aferent.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal” CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE P+4+5 retras”, str. Slt. Gavrilov Corneliu, nr. 185B-187 şi a Regulamentului local de urbanism aferent.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal” CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE”, str. Griviţei, nr. 68-68 B şi a Regulamentului local de urbanism aferent.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal” CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE”, str. Mircea Vodă, nr. 44 şi a Regulamentului local de urbanism aferent.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal” ANSAMBLU REZIDENŢIAL LOCUINŢE”, T 35-P 702/2, P 702/2, extravilan Tulcea, a Regulamentului local de urbanism aferent şi introducerea în intravilan a suprafeţei de 10.000 mp în trup izolat «Andone-Anghel» prin extinderea intravilanului Municipiului Tulcea.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal” CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE”, Şoseaua Tulcea-Agighiol, KM 8, T 258, P4231, Tulcea şi a Regulamentului local de urbanism aferent.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal” CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE”, intravilan, T 23, V 355/1, NC/CF 39741/N, Tulcea şi a Regulamentului local de urbanism aferent.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal” CONSTRUIRE LOCUINŢĂ”, str. Arţarilor, nr. 14 şi a Regulamentului local de urbanism aferent.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal” MODIFICARE A FUNCŢIUNII DE ANEXĂ A EXPLOATAŢIEI AGRICOLE ÎN SEDII PENTRU FIRMĂ, SPAŢII DEPOZITARE, CONSTRUIRE DRUM DE ACCES ŞI PLATFORME”, extravilan, T 72, Parcela A 211/8, Cc2111/8/8, Tulcea, a Regulamentului local de urbanism aferent şi introducerea în intravilan ca trup izolat “GHEORGHIU” a suprafeţei de 3931 mp prin extinderea intravilanului Municipiului Tulcea.
26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 37/28.07.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal” LOTIZARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINŢE UNIFAMILIALE”, EXTRAVILAN TULCEA, T29, A 2327, a Regulamentului local de urbanism aferent şi includerea în intravilan a suprafeţei de 20.000 mp.
27. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Tulcea aprobat prin H.C.L. nr. 69/28.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare.
28. Proiect de hotărâre privind actualizarea “STRATEGIEI DE ALIMENTARE LOCALĂ CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A MUNICIPIULUI TULCEA”